Svätá omša

Rok je dobré začať s požehnaním a preto bola začiatkom roka odslúžená sv. omša za našich členov a sympatizantov v kaplnke sv. Wiborady vo farskom kostole St. Georgen v St. Gallene. Celebroval ju o. Martin Michalíček, generálny sekretár Comece – the Catholic Church in the EU