Venujte nám 2 % z daní

Milí priatelia,

ak vnímate, že je naša činnosť pre Vás, vaše rodiny a okolie zmysluplná, darujte prosím percentá z Vašich daní za rok 2021
nášmu občianskemu združeniu Centrum pre rodinu – Nitra, Family Center Nitra.

S Vami tvoríme komunitu a pomáhame rodinám, ďakujeme.

 

 ZAMESTNANEC

– do 15.02.2022 informujte vášho zamestnávateľa, že chcete darovať 2%, zamestnávateľ vám na základe žiadosti vystaví potvrdenie o zaplatení dane,

 v tejto fáze ešte nemusíte byť rozhodnutý, komu podiel darujete.  Termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15.04.2022
– z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte sumu 2% ( 3%) na darovanie
– ak ste v roku 2021 odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, môžete darovať až 3%. Toto potvrdenie v prípade potreby vystavíme.
– stiahnite si, vyplňte a podpíšte  tlačivo VYHLÁSENIE. Sú tam predvyplnené údaje našej organizácie.
– pre kontrolu: Presné údaje o našej organizácii v notárskom registri:

Poučenie k vyhláseniu

–  Na daňový úrad v mieste Vášho bydliska  treba poslať/odovzdať:

Tlačivo vyhlásenia (náš web),
Potvrdenie o zaplatení dane (zamestnávateľ)

a v prípade darovania 3% aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti ( my, alebo iná organizácia) zatiaľ  30.04.2022.

FYZICKÁ OSOBA
Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, môže v daňovom priznaní určiť, komu poukáže 2% alebo 3% z podielu ním zaplatenej dane.
– v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte časť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V daňovom priznaní typu A je to VIII. oddiel na strane 5 a v daňovom priznaní typu B XII. oddiel na strane 12.
Ak ste v roku 2021  odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie (vieme vystaviť), môžete darovať nie 2%, ale 3%. Vypočítajte 2%, resp. 3% z dane, vpíšte do príslušného riadku. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.  Potvrdenie sa dodáva k daňovému priznaniu.  Okrem toho vpíšte krížik do kolonky „spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“.

– vyplňte údaje o prijímateľovi, naše údaje  viď link Centrum pre rodinu v registri prijímateľov  (IČO je nutné zarovnať SPRAVA), a sumu.
– daňové priznanie je potrebné podpísať, aj v časti pre VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.PRÁVNICKÁ OSOBAŠtandardne môže právnická osoba poukázať 1% dane. Ak však okrem poukázania dane nám do podania daňového priznania  darujete finančný dar vo výške minimálne 0,5% z Vašej dane ( darovacia zmluva), potom  nám v daňovom priznaní môžete poukázať až 2%. Podiel z daní môžete poukázať viacerým organizáciám.
Link na našu organizáciu a údaje v notárskom registriCentrum pre rodinu v registri prijímateľov (IČO je nutné zarovnať SPRAVA)
Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA finančný dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel hocijakej organizácii, môže poukázať 2% z dane. Inak môže poukázať iba 1% z dane.  V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplníte aj časť VI. na strane 12. 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Ďakujeme!