Ako venovať 2 %

Milí priatelia,

Aj tento rok, či už ste fyzická, alebo právnická osoba, sa môžete rozhodnúť darovať 2%, a ak ste dobrovoľník aj 3%,  z vašich daní konkrétnej organizácii.

Veľmi si vážime, že podporujete našu činnosť pre rodiny a dôverujete tomu, čo robíme.

2% tvoria veľmi významnú časť financovania, bez nich by bolo pre nás fungovanie takmer úplne paralyzované. Používame ich na materiálovo technické zabezpečenie našich aktivít, vecné odmeny vrámci podujatí, režijné náklady  (telekomunikačné náklady, energie, pohonné hmoty), spotrebné materiály, hračky, knihy, DVD do mediotéky, športové potreby, vstupenky, občerstvenie, materiálové náklady na rodinný pobyt, animátorov, pomoc sociálne slabším a teraz aj na prevádzku haly – bývalého kostola na Klokočine v Nitre, v ktorom sa konajú rôzne aktivity, avšak našu nákladovú položku významne zaťažil. Preto opäť Vás, i Vašich známych prosíme o podporu.

V sekcii na stiahnutie si môžte pozrieť naše stanovy a správy o činnosti , kde sú všetky aktivity podrobne vymenované.

Postup krokov:

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2017 nájdete TU

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017 nájdete TU

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov nájdete TU

KEDY MÔŽETE VENOVAŤ 3% ?

V prípade, že ste sa na našich akciách zapojili do činnosti akýmkoľvek spôsobom ako dobrovoľník, vydáme Vám potvrdenie a Vy nám môžete venovať 3% z dane.

Potrebné tlačivá zasa tu:

vyhlásenie-zamestnanci

potvrdenie-dan

Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Predsedníctvo Centra pre rodinu – Nitra