Bližšie informácie o aktivitách v sekcii vzdelávanie, kampane získate na našej mailovej adrese nitrianskerodiny@gmail.com

SVETIELKO

SVETIELKO PRE DETIČKY, MAMIČKY ČI BABIČKY, DEDKOV I OTECKOV:)

Svetielko 2019 ׀ Svetielko 2018

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

NTM 2019 ׀ NTM 2018 ׀ NTM 2017 ׀ NTM 2016 ׀ NTM 2015 ׀ NTM 2014

PRÍPRAVA SNÚBENCOV

Aktuálne možnosti prípravy snúbencov na manželstvo v Nitre:

Spoločná víkendová príprava snúbencov vo farnosti Nitra-Kalvária sa koná pod vedením miestnych kňazov a manželských párov, ktoré sú pre túto službu pripravení Nitrianskou diecézou. Táto príprava trvá vždy dva dni (sobota a nedeľa), a to v termínoch zverejnených na stránke farnosti Nitra-Kalvária: https://kalvaria.verbisti.sk/, v sekcii „Nástenka/Sviatosti“, kde sú všetky potrebné informácie vrátane prihlásenia sa. Na uvedenej stránke nájdete tiež odkaz na ďalšie kurzy prípravy na manželstvo v Nitre na Kalvárii, a to pod hlavičkou Misijného domu s možnosťou ubytovania. Je nanajvýš vhodné, aby sa príprava konala aspoň 6 týždňov pred plánovanou svadbou!

Prosíme účastníkov prípravy, aby si priniesli pero na písanie. Na záver účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy. Spätná väzba od účastníkov kurzu TU

MANŽELSKÉ VEČERY

KURZ MANŽELSKÉ VEČERY 2020…AKO BOLO…

KURZY PRE RODIČOV

Komunikačné typy

TEMATICKÉ PREDNÁŠKY

PONÚKAME PREDNÁŠKY NA ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY NA TÉMY:

  • Občianske združenie Centrum pre rodinu Nitra – prezentácia našej činnosti
  • Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde? – svedectvo
  • Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť
  • Prolife kampane OZ Fórom života
  • Prirodzené metódy regulácie počatia v praxi
  • Nenásilná komunikácia
  • Rozdielne potreby mužov a žien v manželstve