2 či 3 % pre CPR – komunitu rodín z Nitry a okolia

Ak vnímate, že je naša činnosť pre Vás, vaše rodiny a okolie zmysluplná, darujte prosím percentá z Vašich daní za rok 2020 nášmu občianskemu združeniu Centrum pre rodinu – Nitra, Family Center Nitra.  S Vami tvoríme komunitu, ďakujeme 🙂

Ak ste u nás ako dobrovoľník odpracovali 40 hodín, môžete nám darovať  3%. Potvrdenie si vytlačte a doplňte svoje údaje TU . Zmluvu o dobrovoľníctve si môžete stiahnuť  TU . Vyplnenú a naskenovanú (odfotenú) nám ju môžete poslať  aj mailom.

Aktuálne informácie o opatreniach finančnej správy sledujte priamo na  www.financnasprava.sk. V prípade poukazovania 2% zamestnancami predbežne platí pôvodný termín 30.4.2021, avšak potrebné treba sledovať aktuálnu situáciu, termín sa môže posunúť.

 ZAMESTNANEC

– do 15.02.2021 informujte vášho zamestnávateľa, že chcete darovať 2%, zamestnávateľ vám na základe žiadosti vystaví potvrdenie o zaplatení dane, v tejto fáze ešte nemusíte byť rozhodnutý, komu podiel darujete
– z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte sumu 2% na darovanie
– ak ste v roku 2020 odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, môžete darovať až 3%. Toto potvrdenie v prípade potreby vystavíme.
–  stiahnite si, vyplňte a podpíšte  tlačivo VYHLÁSENIE. Sú tam predvyplnené údaje našej organizácie.

– pre kontrolu: Presné údaje o našej organizácii v notárskom registri:

– výsledná suma v  riadku 13 sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (nie nadol ako minulý rok), preto je v tlačive časť textu prečiarknutá
–  Na daňový úrad v mieste Vášho bydliska  treba poslať/odovzdať:

Tlačivo vyhlásenia (náš web),
Potvrdenie o zaplatení dane ( zamestnávateľ)

a v prípade darovania 3% aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti ( my, alebo iná organizácia) zatiaľ do 30.04.2021.

FYZICKÁ OSOBA

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, môže v daňovom priznaní určiť, komu poukáže 2% alebo 3% z podielu ním zaplatenej dane.
– v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte časť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V daňovom priznaní typu A je to VIII. oddiel na strane 5 a v daňovom priznaní typu B XII. oddiel na strane 12.
Ak ste v roku 2020 neodpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, môžete darovať 2%. Vypočítajte 2% z dane, zaokrúhlite na eurocenty nadol a vpíšte do príslušného riadku. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie ( vieme vystaviť)  môžete darovať až 3%. Potvrdenie sa dodáva k daňovému priznaniu.  Vypočítajte 3% z dane, zaokrúhlite na eurocenty nadol a vpíšte do príslušného riadku. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Okrem toho vpíšte krížik do kolonky „spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“.
– vyplňte údaje o prijímateľovi, naše údaje  viď link  https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3d57829454e4d2b863 (IČO je nutné zarovnať SPRAVA), a sumu.
– daňové priznanie je potrebné podpísať, aj v časti pre VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Štandardne môže právnická osoba poukázať 1% dane. Ak však okrem poukázania dane nám do podania daňového priznania  darujete finančný dar vo výške minimálne 0,5% z Vašej dane ( darovacia zmluva), potom  nám v daňovom priznaní môžete poukázať až 2%. Podiel z daní môžete poukázať viacerým organizáciám.
Link na našu organizáciu a údaje v notárskom registri   https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3d57829454e4d2b863 (IČO je nutné zarovnať SPRAVA)
Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA finančný dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel hocijakej organizácii, môže poukázať 2% z dane. Inak môže poukázať iba 1% z dane.  V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplníte aj časť VI. na strane 12. 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme!