Páter Jozef, ostávaš v našich spomienkach i srdciach!

 

 

Aj nás v CPR zasiahla správa, že páter Josef Hegglin MSC odišiel do domu svojho Otca a svoje dobrodružstvo s Bohom už žije z tváre do tváre… Slovami sa nedá povedať, koľko Božej lásky sprostredkoval mnohým zraneným dušiam… Sme zaňho a jeho dobrotu veľmi vďační. Ľudsky nám je veľmi ľúto, že už tu na zemi s nami nebude. Uchováme si v pamäti vzácne časy s pátrom, ktorý vždy hovorieval, aby sme mu tykali – veď ktože je on, aby sme mu vykali, keď máme výsadu tykať Bohu? Tak ako si želáš v svojom odkaze, chválime Pána za Tvoj život, Jeho dobrotu a všetko dobré, čo cez Teba vykonal. Nech Ti je milostivý, otvorí svoju náruč a daruje Ti večnú radosť…ĎAKUJEME. R.I.P.