Ako venovať 2 percentá.

Milí priatelia,
aj tento rok, či už ste fyzická alebo

právnická osoba, sa môžete rozhodnúť darovať 2% z Vašich daní na konkrétny účel.

Veľmi si vážime, že podporujete našu činnosť pre rodiny a dôverujete tomu, čo robíme, pretože bez Vašej podpory by mnohé z našich aktivít nebolo možné organizovať.

Ak ste pracovali v našom Centre pre rodinu aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť nám venovať 3% z dane.
Môžete nás požiadať o potvrdenie a my vám ho radi vystavíme:)

Vyhlásenie o poukázaní dane si môžete vyžiadať na nitrianskerodiny@gmail.com

 

Adresa: Pribinovo nám. 3, 94901 Nitra

IČO: 37860411

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8631000000004220350000 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)

Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.