Ako venovať 2 %

2 či 3 % pre CPR – komunitu rodín z Nitry a okolia

Ak vnímate, že je naša činnosť pre Vás, vaše rodiny a okolie zmysluplná, darujte prosím percentá z Vašich daní za rok 2020 nášmu občianskemu združeniu Centrum pre rodinu – Nitra, Family Center Nitra.  S Vami tvoríme komunitu, ďakujeme 🙂

Ak ste u nás ako dobrovoľník odpracovali 40 hodín, môžete nám darovať  3%. Potvrdenie si vytlačte a doplňte svoje údaje TU . Zmluvu o dobrovoľníctve si môžete stiahnuť  TU . Vyplnenú a naskenovanú (odfotenú) nám ju môžete poslať  aj mailom.

Aktuálne informácie o opatreniach finančnej správy sledujte priamo na  www.financnasprava.sk. V prípade poukazovania 2% zamestnancami predbežne platí pôvodný termín 30.4.2021, avšak potrebné treba sledovať aktuálnu situáciu, termín sa môže posunúť.

 ZAMESTNANEC

– do 15.02.2021 informujte vášho zamestnávateľa, že chcete darovať 2%, zamestnávateľ vám na základe žiadosti vystaví potvrdenie o zaplatení dane, v tejto fáze ešte nemusíte byť rozhodnutý, komu podiel darujete
– z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte sumu 2% na darovanie
– ak ste v roku 2020 odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie, môžete darovať až 3%. Toto potvrdenie v prípade potreby vystavíme.
–  stiahnite si, vyplňte a podpíšte  tlačivo VYHLÁSENIE. Sú tam predvyplnené údaje našej organizácie.

– pre kontrolu: Presné údaje o našej organizácii v notárskom registri:

– výsledná suma v  riadku 13 sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta (nie nadol ako minulý rok), preto je v tlačive časť textu prečiarknutá
–  Na daňový úrad v mieste Vášho bydliska  treba poslať/odovzdať:

Tlačivo vyhlásenia (náš web),
Potvrdenie o zaplatení dane ( zamestnávateľ)

a v prípade darovania 3% aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti ( my, alebo iná organizácia) zatiaľ do 30.04.2021.

FYZICKÁ OSOBA

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, môže v daňovom priznaní určiť, komu poukáže 2% alebo 3% z podielu ním zaplatenej dane.
– v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplníte časť VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V daňovom priznaní typu A je to VIII. oddiel na strane 5 a v daňovom priznaní typu B XII. oddiel na strane 12.
Ak ste v roku 2020 neodpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, môžete darovať 2%. Vypočítajte 2% z dane, zaokrúhlite na eurocenty nadol a vpíšte do príslušného riadku. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Ak ste v roku 2020 odpracovali 40 hod. dobrovoľníckej činnosti a máte o tom potvrdenie ( vieme vystaviť)  môžete darovať až 3%. Potvrdenie sa dodáva k daňovému priznaniu.  Vypočítajte 3% z dane, zaokrúhlite na eurocenty nadol a vpíšte do príslušného riadku. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. Okrem toho vpíšte krížik do kolonky „spĺňam podmienky na poukázanie 3% z dane“.
– vyplňte údaje o prijímateľovi, naše údaje  viď link  https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3d57829454e4d2b863 (IČO je nutné zarovnať SPRAVA), a sumu.
– daňové priznanie je potrebné podpísať, aj v časti pre VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Štandardne môže právnická osoba poukázať 1% dane. Ak však okrem poukázania dane nám do podania daňového priznania  darujete finančný dar vo výške minimálne 0,5% z Vašej dane ( darovacia zmluva), potom  nám v daňovom priznaní môžete poukázať až 2%. Podiel z daní môžete poukázať viacerým organizáciám.
Link na našu organizáciu a údaje v notárskom registri   https://www.notar.sk/poberatel/?actId=5ff0df3d57829454e4d2b863 (IČO je nutné zarovnať SPRAVA)
Ak právnická osoba v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA finančný dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel hocijakej organizácii, môže poukázať 2% z dane. Inak môže poukázať iba 1% z dane.  V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplníte aj časť VI. na strane 12. 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ďakujeme!

 

 

 

Ako venovať 2 %

Milí priatelia,

Aj tento rok, či už ste fyzická, alebo právnická osoba, sa môžete rozhodnúť darovať 2%, a ak ste dobrovoľník aj 3%,  z vašich daní konkrétnej organizácii.

Veľmi si vážime, že podporujete našu činnosť pre rodiny a dôverujete tomu, čo robíme.

2% tvoria veľmi významnú časť financovania, bez nich by bolo pre nás fungovanie takmer úplne paralyzované. Používame ich na materiálovo technické zabezpečenie našich aktivít, vecné odmeny vrámci podujatí, režijné náklady  (telekomunikačné náklady, energie, pohonné hmoty), spotrebné materiály, hračky, knihy, DVD do mediotéky, športové potreby, vstupenky, občerstvenie, materiálové náklady na rodinný pobyt, animátorov, pomoc sociálne slabším a teraz aj na prevádzku haly – bývalého kostola na Klokočine v Nitre, v ktorom sa konajú rôzne aktivity, avšak našu nákladovú položku významne zaťažil. Preto opäť Vás, i Vašich známych prosíme o podporu.

V sekcii na stiahnutie si môžte pozrieť naše stanovy a správy o činnosti , kde sú všetky aktivity podrobne vymenované.

Postup krokov:

Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2017 nájdete TU

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017 nájdete TU

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov nájdete TU

KEDY MÔŽETE VENOVAŤ 3% ?

V prípade, že ste sa na našich akciách zapojili do činnosti akýmkoľvek spôsobom ako dobrovoľník, vydáme Vám potvrdenie a Vy nám môžete venovať 3% z dane.

Potrebné tlačivá zasa tu:

vyhlásenie-zamestnanci

potvrdenie-dan

Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Predsedníctvo Centra pre rodinu – Nitra