Návšteva Veľvyslanca Poľskej republiky.

Dňa 19.6. nám bolo cťou privítať pána Macieja Ruczaja, veľvyslanca Poľskej republiky v Bratislave, ktorý nás zaradil do svojho programu v Nitre. Stretnutie sprostredkovali blahoslavení Ulmovci, pretože práve ich príbeh na spojil naše cesty. Bolo to milé a obohacujúce stretnutie, počas ktorého pán veľvyslanec ocenil našu angažovanosť v sprostredkovaní povedomia o blahoslavenej rodine Ulmovcov. Taktiež vyzdvihol našu solidaritu a pomoc pre utečencov z Ukrajiny. Boli sme vďační aj za spoločné chvíle pri obede, kde sme sa neformálne porozprávali na rôzne témy.

Ďakujeme veľmi pekne za zorganizovanie a sprevádzanie návštevy Dariuszovi Žuk Olszewskému, pracovníkovi veľvyslanectva.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11666703