Poďakovanie za spoluprácu na Dni rodiny 2015

denrodinyposolstvoSrdečne ďakujeme všetkým, ktorí prišli v nedeľu 24. mája povedať nahlas: „… aby deti otca mali, aby mali mamu…“ Zvlášť ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne podieľali na príprave Dňa rodiny 2015!