Požiadajte o pridelenie nájomného bytu

Žiadosť môžete podať do 30. apríla.

Od 1. marca majú záujemcovia možnosť požiadať o pridelenie nájomného bytu obstaraného z verejných prostriedkov v meste Nitra.

V ponuke sú garsónky, 1-izbové, 2-izbové a 3-izbové byty.

Potrebné je splniť podmienky pre zaradenie žiadateľov do zoznamu žiadateľov podľa VZN Mesta Nitry č. 1/2011 o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov mesta obstaraných z verejných prostriedkov v znení neskorších dodatkov.

Formulár žiadosti v prílohe na stiahnutie.

Bližšie informácie poskytuje: Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. na telefónnom čísle: 037/6922134 pondelok až piatok v čase od 8:00 do 11:30 hod.

Súbory na stianutie: