Žiadosť o príspevok pre rodinu v nepriaznivej situácii

NEBUĎME LAHOSTAJNÍ VOČI UTRPENIU A BIEDE NAŠICH BLÍŽNYCH!

Prosíme všetkých vnímavých ľudí, ktorí vo svojom okolí poznajú rodinu, osamelých rodičov, či seniorov v nepriaznivej situácii, ktorým by sa mohlo pomôcť, nech vyplnia čo najskôr formulár žiadosti TU alebo v kancelárii farnosti na Klokočine. Centrum pre rodinu má snahu pomáhať rodinám po celý rok zo zdrojov burzy vecí, charitatívneho jarmoku a adventných vencov, od otca biskupa i iných. Aby rodinky mohli použiť pomoc skutočne na Vianoce, prosíme o včasné vyplnenie žiadosti.

V mene rodín ďakujeme!