Vďaka za pomoc núdznym rodinám

Centrum pre rodinu úprimne ďakuje  dobrodincom, ktorí prispeli na krajšie Vianoce pre rodiny v nepriaznivej situácii.

Vďaka štedrosti preukázanej kúpou adventného venca, alebo účasťou na charitatívnom jarmoku bol výťažok  6389,40€.
Spolu s finančným darom od otca biskupa sme tak spoločne mohli priniesť dobrú zvesť do viac ako 130 rodín v Nitre a okolí.
Pán Boh zaplať!

 Banner farIMG_9649
IMG_9456IMG_9400
 IMG_9391IMG_9383
IMG_9370IMG_9366
IMG_9435IMG_9411
IMG_9503IMG_9382
IMG_9378IMG_9494
IMG_9495IMG_9405
 IMG_9544IMG_9589
IMG_9427IMG_9384
IMG_9410IMG_9391
IMG_9440IMG_9437IMG_9448IMG_9417
IMG_9388IMG_9380IMG_9375