Vianočné a novoročné blahoželanie

Milí priatelia rodiny,

želáme Vám:

aby Dieťa, ktoré prišlo na tento svet na Vianoce,
sprevádzalo Vaše kroky každý deň čím viacej.
Nech Nádej hviezdy z Betlehema zaplaví Váš dom,
aby pokoj, radosť, láska prebývali v ňom.
Každá Vaša pomoc dojala nás veľmi,
budeme sa snažiť byť rodinám verní.
Dvíhame aj čašu perlivého moku,
Veľa lásky želáme do Nového roku!
Váš tím CPR