AKO PRISPIEŤ?

Milí priatelia, ak vnímate, že je naša činnosť pre Vás, vaše rodiny a okolie zmysluplná, darujte prosím percentá z Vašich daní za rok 2023 nášmu občianskemu združeniu Centrum pre rodinu – Nitra, Family Center Nitra.  S Vami tvoríme komunitu a pomáhame rodinám, ďakujeme.

Postup ako darovať 2% alebo 3% nájdete TU

JEDNORAZOVÝ ALEBO PRAVIDELNÝ DAR NA ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
Váš dar v akejkoľvek sume nám dáva väčšiu nádej, že naša činnosť bude udržateľná a budeme môcť pre rodiny pracovať kontinuálne.
Stabilnejšie mesačné príspevky nám pomáhajú v tom, aby sme aspoň čiastočne pokryli personálne, organizačné, prevádzkové i technické potreby.
Potešíme sa však aj Vášmu jednorazovému daru.

Stačí kliknúť na tento link: https://centrumprerodinunitra.darujme.sk/cpr-nitra/ a vyplniť požadované údaje.

Ďakujeme za dôveru a Vašu štedrosť!

2 Kor 9,7
"Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje."

PRAVIDELNÝ PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ZDRUŽENIA
Váš trvalý príkaz v akejkoľvek sume nám dáva väčšiu nádej, že naša činnosť bude udržateľná a budeme môcť pre rodiny pracovať kontinuálne.
Stabilnejšie mesačné príspevky nám pomáhajú v tom, aby sme aspoň čiastočne pokryli personálne, organizačné, prevádzkové i technické potreby.
Potešíme sa však aj Vášmu jednorazovému príspevku.

Ďakujeme za dôveru a Vašu štedrosť!

IBAN SK40 0200 0000 0036 6232 7153 VUB Banka
Správa pre príjemcu: Príspevok na činnosť

PRAVIDELNÝ PRÍSPEVOK KONKRÉTNYM RODINÁM

Na pravidelnú mesačnú pomoc máme zriadené " konto vzájomnej pomoci".
Pravidelne mesačne sa z príspevkov darcov snažíme pomáhať približne 15 rodinám - s jedným živiteľom, takým, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii, či rodinám, ktoré majú viac detí. Systém je anonymný. Rodine príde príspevok z konta, ktoré spravuje predsednícky pár nášho združenia.
Darca môže chcieť diskrétne prispievať niekomu, koho on sám pozná a poskytne jeho číslo účtu, alebo je možnosť, že vloží dôveru správcom, ktorí príspevok budú posielať konkrétnej rodine.
Rodiny sa v rámci času menia, podľa situácie, aká sa v rodine vyskytuje.
Transakcie priebežne kontrolujú ďalší vybraní členovia združenia. V rámci systému všetko, čo príde, odíde priamo rodinám.
V prípade nedostatku financií transakcie neprebehnú.
Ak sa chcete zapojiť, kontaktujte prosím julojenis@hotmail.com

Číslo účtu:
SK19 0200 0000 0046 3859 6059

CHCETE BYŤ ČLENOM CPR?

ČLENSTVO V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ CENTRUM PRE RODINU – NITRA

Ďakujeme, že dôverujete  činnosti CPR  a chcete sa stať členom nášho združenia.

 • Členom OZ Centrum pre rodinu – Nitra môže byť každý, kto spĺňa podmienky členstva podľa Stanov Centra a súhlasí s nimi
 • Podpísanú  PRIHLÁŠKU treba v 2 rovnopisoch zaslať na našu adresu alebo podpísanú a zoskenovanú zaslať mailom alebo osobne doniesť  (adresa, mail – viď. kontakty)
 • Členský príspevok na jeden rok je minimálne 20€ (schválené Valným zhromaždením dňa 15.8.2022).
  • Bankový účet:  SK40 0200 0000 0036 6232 7153  , Všeobecná úverová banka
  • Variabilný symbol: aktuálny rok  – napr. 2024
  • Správa pre príjemcu: CP_Meno_Priezvisko
 • Členovia majú podľa možností CPR vopred avizované výhody (napr. prednosť pri prihlasovaní sa na rodinný pobyt)
 • Za všetkých členov a ich rodiny je minimálne 4 x  za rok odslúžená svätá omša
 • Zoznam členov je k dispozícii v CPR

Vážime si podporu a pomoc právnických, či fyzických osôb.
Dávajú nám vedieť, že im na hodnote rodiny záleží.

Potešíme sa:
• produktovej podpore
• finančnému príspevku
• technickému zabezpečeniu aktivít
poskytnutím percent z podielu daní 
• cenami do súťaží a kampaní rôzneho druhu
• mediálnej podpore
• dobrovoľníctvu
• charitatívnej reklame
• a inej podpore podľa dohody

Charitatívna reklama
Právny inštitút na podporu verejno-prospešných aktivít, ktorý je možné využiť od 1.1.2018.
Podstatou charitatívnej reklamy je, že štát umožnil, aby zákonom určený okruh právnických osôb neziskovej povahy, ktorý vykonáva všeobecne prospešnú činnosť, mohol na túto “charitatívnu” činnosť prijať a použiť až 20 000 eur ročne, ktoré sú na strane prijímateľa (šíriteľ reklamy) oslobodené od dane a podnikateľ (objednávateľ charitatívnej reklamy) ich má v celej výške v nákladoch bez ohľadu na to či je v zisku alebo v strate.
Viac tu:
http://www.ucps.sk/clanok-0-3250/CHARITATIVNA_REKLAMA.html

Ďakujeme Kikis za dlhodobú podporu pre tých, ktorí to potrebujú. Ak si zakúpite ručne háčkované výrobky z dielne Kikis napomáhate pravidelnej podpore zo sociálneho konta nášho predsedu do 14 rodín. ĎAKUJEME!


Kristínka a Zuzka sú kamošky, ktoré spája kreativita a dobrosrdečnosť.
V obchodíku KIKIS môžete objaviť ich vecičky vyrobené s láskou.
Kúpou vecičiek podporíte rodiny v núdzi cez náš projekt Centra pre rodinu – Konto sociálnej pomoci.
Celá SUMA z predaja ide PRIAMO k RODINÁM.
TU sa dozviete, ako sa to celé zbehlo:)
Ďakujeme a želáme im veľa radosti pri práci a z konania dobrých skutkov:)