Hala CPR farnosť Klokočina

Otváracie hodiny haly počas pracovného týždňa
zber/výdaj

PO 10:00 -12:00
UT
STR 16:00 -18:00
ŠTV
PIA 10:00 -12:00

FUNGOVANIE A REZERVÁCIA HALY CPR

Hala pri kostole na Klokočine v Nitre je bývalým kostolom. Od roku 2007 slúži na všestranné využitie dané jej podmienkami. Hala je vlastníctvom farnosti Klokočina, v prenájme ju má OZ Centrum pre rodinu – Nitra. Nie je vykurovaná (malé radiátory v horných priestoroch) a v zime je v nej odstavená voda.

Hala slúži na nízkoprahové všestranné vyžitie (šport, voľný čas, lezecká stena) jednotlivcov, skupín, rodín, detí, ako aj na charitatívne a iné aktivity OZ Centrum pre rodinu – Nitra. Povrch podlahy je betónový.

REZERVÁCIA HALY

V prípade záujmu o halu (ak ste nový záujemca) sa treba nahlásiť: nitrianskerodiny@gmail.com. Záujemcovia budú kontaktovaní a podrobnejšie informovaní, po dohode a súhlasom s pravidlami používania haly im bude sprístupnený interaktívny rezervačný kalendár/prehľad obsadenosti, ako aj prístupový čip/kľúč. Pri skupinách sa kľúč/čip poskytne zodpovednej osobe. Aktívnym návštevníkom bude taktiež sprístupnený rezervačný kalendár.

PRÍSPEVOK ZA VYUŽÍVANIE HALY

OZ Centrum pre rodinu – Nitra halu spravuje, organizuje jej fungovanie a vynakladá prostriedky na: elektrickú energiu, údržbu, upratovanie, kúrenie v horných priestoroch, nevyhnutné opravy na zabezpečenie funkčnosti, nákupy zariadenia a iné. Minimálna nákladovosť (bez väčších investícii, teda iba bežná, keď sa „ nič nestane“ ) je približne 750€ ročne. Príspevky slúžia na pokrytie nákladov.

Dobrovoľné príspevky na prevádzku:

Profesný tréning, špeciálne účely (charitatívne a duchovné akcie, pravidelná nešportová činnosť, výstavy, iné) : dohodou
Zapožičiavanie pivných setov a stolov: dohodou

Svietenie:
V hale sa nachádza MINCOMAT „a na svetlo „
Nastavený je tak, ako to máme v pravidlách – príspevok 3€ na hodinu svietenia/využívania haly
Pred návštevou haly si treba pripraviť drobné, najmenší interval je za 10 centov, takže nemusíte svietiť celú hodinu.
Príspevky za halu preto už NIE JE POTREBNÉ na náš účet posielať.
V horných častiach haly bez mincovníka pokračujeme v dohodnutých podmienkach. (účet nájdete v kontaktoch, do poznámky napíšte hala a vaše meno)
PRIKLADÁME FOTO S POKYNMI k MINCOMATU (v prípade technických otázok kontaktujte: Julo Jenis CPR 0907 670 343)

PRÍSTUP DO HALY:

Pravidelní návštevníci (resp. skupinky) majú možnosť  zakúpiť si kľúč s bezkontaktným čipom (8,-€), nepravidelní (akcie, atď)  si dohodnú vyzdvihnutie i vrátenie  kľúčika s čipom prostredníctvom mailu nitrianskerodiny@gmail.com . Kľúčik s čipom sa vybavuje po podpise oboznámenia sa s pravidlami a začlenení do rezervačného kalendára. Čip slúži na monitorovanie vstupov a odchodov z haly a na odsledovanie reálneho prístupu do haly.

PRAVIDLÁ VYUŽÍVANIA HALY:

Hala slúži viacerým jednotlivcom, skupinám i záujmovým skupinám. Jej zodpovedným zdieľaním môžeme mať úžitok všetci. Je potrebné priestory udržiavať v čistote a upratať si po ukončení svojej činnosti, nenechávať smeti, odložiť náradia, skontrolovať SVIETENIE, príp. okná, kúrenie.

  • pred vstupom do viacúčelovej haly je potrebné sa prihlásiť čipom aj v prípade, že je hala otvorená, taktiež sa čipom treba odhlásiť ( vľavo od hlavných dverí zvnútra), čipom sa odhlasuje a prihlasuje vždy, aj keď je hala otvorená
  • pohyb a športovanie v hale je na vlastnú zodpovednosť
  • neplnoletým vstup povolený len v sprievode dospelej osoby zodpovednej za priestor
  • akékoľvek poškodenie a technické problémy treba ihneď nahlásiť na č. 0907670343
  • za halu, resp. jej konkrétny priestor je zodpovedný človek, ktorý halu na daný čas rezervoval