DOBROVOĽNÍCTVO

how to write a short essay about yourself examples freeessaywriter how to write a cover letter data scientist
how to write a essay format essay writer how to write english diary entry
how to write an essay map https://www.paperhelp.nyc how to write a letter german
how to write a paper ieee format https://www.paperhelp.nyc how to write use cases

 

STAŇ SA DOBROVOĽNÍKOM CENTRA PRE RODINU V NITRE

„Ochota slúžiť je dar, ktorý sa prenáša z jedného človeka na druhého ako oheň lásky, čo dáva komunite život.“ Jean Vanier

Tešíme sa, že ste sa dostali práve do tejto sekcie a že Vás dobrovoľnícka pomoc zaujíma.
Veľmi si to vážime, pretože pre činnosť nášho združenia sú ľudia s nezištným a otvoreným srdcom pre druhých kľúčoví.

Prosím, vyplňte dotazník, kde si môžete vybrať oblasti, v ktorých by ste nám chceli pomáhať: všeobecný dotazník pre dobrovoľníkov v CPR

Ďakujeme, že obohatíte tento svet o trošku dobra a zároveň veríme, že dobrovoľnícka skúsenosť obohatí aj Vás:)

Koordinátorka dobrovoľníkov:
Erika Páterková
cprn.dobrovolnictvo@gmail.com
0904 198 619

PROJEKT SÁRA – odľahčovacie služby pre rodinu

Súčasné rodinky sú pod tlakom doby čoraz viac preťažené a sociálne znevýhodnené. Spoločnosť Sociálnych sestier a Centrum pre rodinu – Nitra ponúkajú vzájomne prospešnú službu darovania i prijímania medzi dobrovoľníkmi a rodinami, ktorý je pomenovaný po sociálnej sestre Sáre Salkaházi. Cieľom služby je odľahčenie rodín a predchádzanie nepriaznivým sociálnym situáciám v rodine, preťaženosti rodičov a problémov detí.

Si ochotný/á darovať kúsok svojho času nitrianskym rodinám a pomáhať im pri rôznych službách, ako napr. zaviesť dieťa na krúžok, postrážiť deti, pomôcť pri učení, zobrať deti von na prechádzku?…. Hodnoty, ktoré vyznávaš, môžeš prejaviť v konkrétnych skutkoch, a nechať sa tak obdarovať láskou a dávať ju ďalej.

Aká je odmena? O koľko viac vložíš, o toľko viac dostaneš – cez skúsenosť života, vzťahov, riešenia rôznych rodinných situácií, máš možnosť nazrieť do rodinného života ako inšpirácie pri hľadaní vlastného životného povolania, zakladaní vlastnej rodiny, získaš zručnosti pri opatere detí a získaš príjemné priateľstvo rodiny počas Tvojich (nielen) študentských čias…

Do projektu Sára sa môžu zapojiť dobrovoľníci od 16 rokov. Ak Ťa služba zaujala a chceš sa dozvedieť podrobnejšie informácie, tak nás čo najskôr kontaktuj: PROJEKT SÁRA