Kto sme?

„Šťastná rodina nie je samozrejmosť“.

Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej. Rodinu nemôže nič nahradiť. Zdravá rodina, v ktorej sa pestujú hodnoty vzájomnej lásky, zodpovednosti a rešpektu „neprodukuje“ narkomanov, nešťastných ľudí, alkoholikov, či gamblerov. Takáto rodina dokáže vychovať  zrelé osobnosti schopné byť v dospelosti pre spoločnosť prínosom. Naším zámerom je poskytnúť preventívne, vzdelávacie, sociálne, voľnočasové, charitatívne i poradenské opatrenia, ktoré prispievajú k budovaniu funkčných  rodín. Chceme ponúknuť aj aktivity, ktoré posilňujú medzigeneračné väzby a vzájomnú solidaritu. Pôsobíme v Nitre a okolí. Našou cieľovou skupinou sú: mládež, snúbenci, manželia, deti, seniori, osamelí, ľudia v nepriaznivej životnej situácii.