Naše aktivity

how to write better law essays pdf https://www.paperhelp.nyc how to write cover letter guardian
how to write essays in english pdf paper help how to write a cv in zulu
how to write essay quickly freeessaywriter.org how to write a letter declining an offer

Bližšie informácie o aktivitách v sekcii vzdelávanie, kampane získate na našej mailovej adrese nitrianskerodiny@gmail.com

SVETIELKO

SVETIELKO - pre mamičky s deťmi

Pozývame mamičky s deťmi na pravidelné hravé stretká s katechézkami a pesničkami každý štvrtok o 10:00 hod. v pastoračnom centre na Klokočine, P. Straussa 3, Nitra. Pod vedením tety Moniky si spolu zaspievate, hravou, zážitkovou formou sa budete učiť o Božom kráľovstve. Je možné rovno prísť, prípadne kontakt: nitrianskerodiny@gmail.com

KAMPAŇ NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína a cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu. NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. Zakladateľ Richard Kane hovorí, že "Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými!".

Téma  Národného týždňa manželstva je každý rok iná. Spoločenstvá, komunity, samosprávy sú pozvané k tomuto týždňu pripraviť rôzne aktivity.

Najmä manželia samotní si môžu nielen v tento týždeň pripomenúť, akú má manželstvo hodnotu.

Centrum pre rodinu každý rok organizuje aktivity, ktoré sú zverejnené na webe v časti AKTUÁLNE a taktiež na fb. Môžete sa pridať a pomôcť 🙂

Celoslovenská stránka: https://www.ntm.sk/

NTM 2019 ׀ NTM 2018 ׀ NTM 2017 ׀ NTM 2016 ׀ NTM 2015 ׀ NTM 2014

KURZY, WORKSHOPY

Centrum pre rodinu organizuje kurzy i vzdelávacie aktivity zamerané na podporu manželstva a rodiny podľa potreby, požiadaviek a možností.

Kurz „Manželské večery“

Manželské večery je kurz zameraný na prehĺbenie a posilnenie manželského vzťahu.

Počas ôsmich stretnutí sa manželia zamýšľajú nad dôležitými otázkami svojho manželstva.

Cieľom kurzu je získať a osvojiť si praktické zručnosti, ako riešiť konflikty v manželstve.

Kurz ponúka dostupné a praktické nástroje, ktoré pomáhajú manželom prehĺbiť, posilniť a vybudovať manželstvo na pevných základoch.

1.Budovanie pevných základov
2. Umenie komunikovať
3. Riešenie konfliktov
4. Sila odpustenia
5. Vplyv širšej rodiny
6. Dobrý sex
7. Láska v akcii
8. Slávnostná večera

Kurz sa koná nepravidelne, zverejnený je na webe v časti AKTUÁLNE a na fb.

 TIPY KURZY PRE RODIČOV

Keď deti cítia, že ich milujeme nefalšovanou láskou, rozjasní sa im celý svet. 

Vo vnútri sa cítia istejšie a je oveľa pravdepodobnejšie, že budú konať dobro vo svete. Dr. Gary Chapman

 Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

https://rodinnevztahy.maranathapo.sk/kurzy/kurz-pre-rodicov-deti-10-rokov/

 Kurz pre rodičov tínedžerov

https://rodinnevztahy.maranathapo.sk/kurzy/kurz-pre-rodicov-tinedzerov/

DEŇ RODINY

Valné zhromaždenie OSN 20. septembra 1993 vyhlásilo 15. máj za Medzinárodný deň rodiny. Při príležitosti tohto dňa OSN povzbudzuje vlády a krajiny, aby venovali pozornosť téme rodiny a realizovali pro-rodinné projekty. Rodina je pre Slovákov najdôležitejšou hodnotou i podľa výskumu Sociologického ústavu SAV (s.13) z roku 2017 a zaslúži si podporu i uznanie. Zdravá rodina založená manželstvom muža a ženy, ktorí s láskou prijímajú deti ako dar je pre štát tou najlepšou devízou pre ekonomický i hodnotový rozvoj. Rodina je našou základnou spoločenskou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy.

Cieľom osláv Dňa rodiny je dostať rodinu do centra pozornosti spoločnosti, aby sa stala priateľskou k rodine.

Priamymi organizátormi podujatia Deň rodiny v regiónoch sú prorodinné zoskupenia, organizácie, hnutia, spolupracujúce s miestnou samosprávou, cirkvami i organizáciami, ktoré sa prihlásia k myšlienke Dňa rodiny. V Nitre sme  organizátorom my v  Centrum pre rodinu – Nitra v spolupráci s ďalšími subjektmi. Deň rodiny sa koná spravidla v máji, alebo júni. Každý rok má Deň rodiny unikátne celoslovenské motto. Viac:   www.denrodiny.sk

Deň rodiny 2019 ׀ Deň rodiny 2018 ׀ Deň rodiny 2017 ׀ Deň rodiny 2016 ׀ Deň rodiny 2015 ׀ Deň rodiny 2014

LETNÝ RODINNÝ POBYT

Je pre všetky rodinky, ktoré chcú v kruhu iných rodín zažívať spoločenstvo, oddýchnuť si a načerpať novú silu v krásnom prírodnom prostredí.

Prihlášky pravidelne zverejňujeme do marca daného roka.

LRP 2019 ׀ LRP 2018 ׀ LRP 2017 ׀ LRP 2016 ׀ LRP 2015

VÝLETY PRE SENIOROV

Počas výletov s našimi seniormi v septembri alebo októbri spoznávame krásne a zaujímavé miesta nášho Slovenska.

Každý výlet bol preto iný, ale vždy výborný a už sa tešíme na ten ďalší:)

Región Kopanice 2019 ׀ Poklady Tekova 2018 ׀ Komárno, Kollárovo 2017 ׀ Oponice 2015

DOBROČINNÁ BURZA ŠATSTVA A VECÍ

V hale starého kostola na Klokočine organizujeme DOBROČINNÚ BURZU ŠATSTVA A VECÍ DO DOMÁCNOSTI, ktorej cieľom je vzájomná pomoc rodín. Na jednej strane prinesú ľudia šatstvo a akékoľvek veci do domácnosti, ktoré už nepoužívajú (elektronika, spotrebiče, nábytok, zariadenie do domácnosti, kuchynské vybavenie, hračky, kozmetiku, bižutériu…fantázii sa medze nekladú) a na druhej strane si (iní i tí istí) z týchto vecičiek a šatstva s radosťou prichádzajú vybrať pre svoju potrebu za symbolickú cenu. Výťažok je nasledovne venovaný rodinám v núdzi a na podporu činnosti Centra pre rodinu.

Burzu otvárame spravidla po Veľkej noci a bežne trvá až do októbra.

Kontakt na koordinátorku burzy nájdete v kontaktoch.

Jarná burza 2019 ׀ Jesenná burza 2018 ׀ Jesenná burza 2017 ׀ Jarná burza 2017 ׀ Jesenná burza 2016 ׀ Jarná burza 2016 ׀ Jesenná burza 2015 ׀ Jarná burza 2015

ŽIADOSŤ O ÚČELOVÚ POMOC

Chcete požiadať o účelovú pomoc z Centra pre rodinu?
Vyplňte prosím tento formulár: https://forms.gle/nnWZD19HxdrGdgsU6
Ide napríklad o podporu preplatenia vzdelávania v prorodinnej tematike, letného tábora, časti nákladov na liečbu a iné. Pomoc je naviazaná na konkrétny účel a je podmienená predložením dokladu o úhrade, resp. tým, že ju zaplatí priamo CPR.
Žiadosť je možné splniť na základe možností Centra pre rodinu a nie je nárokovateľná.

ADVENTNÉ TVORIVÉ DIELNE

Pozývame celé rodinky – príďte prežiť pekný čas v tvorivom spoločenstve:)

VIANOČNÝ CHARITATÍVNY JARMOK

Krásne zábery Mariána Benca z akcie, ktorej cieľom je spojiť ľudí dobrej vôle.

Jarmok 2018

PODEĽME SA

Katolícke hnutie žien Slovenska sa rozhodlo organizovať podujatie „Podeľme sa!“, ktoré sa odlišuje od ostatných zbierok na Slovensku tým, že sa delím, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si sám odopriem. Je spojené s pôstnym obdobím, kedy sa usilujeme niečo si odoprieť, a tým pomôcť iným, ktorí to viac potrebujú. My sme sa rozhodli pomôcť tiež. Každoročne organizujeme spoločnú pôstnu polievku, prípadne iné jedlo (kávu, čaj, koláčik alebo iné), za ktoré prítomní zaplatia ako za celý obed. Vyzbierané peniažky venujeme organizáciám, ktoré poskytujú strechu nad hlavou a prácu ženám, matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, aby mali šancu postaviť sa na vlastné nohy, a neboli tak ustavične odkázané na dobročinnosť. Bližšie informácie nájdete tu.

Tým, že organizujme spoločné podujatie, získame nielen peniažky na darovanie, ale máme možnosť sa spolu stretnúť, porozprávať sa, a vytvoriť tak príjemnú atmosféru a priateľské kontakty. Účasť býva rozmanitá: seniori, mladí, duchovní, ženy, muži, rodinky s väčšími či menšími ratolesťami…

Podeľme sa 2017 ׀ Podeľme sa 2016 ׀ Podeľme sa 2015

SÁRA

Projekt je zameraný na pomoc a podporu rodiny a formáciu mladého človeka.

Viac o projekte SÁRA

DÁVKY A PRÍSPEVKY OD ŠTÁTU

Dávky a príspevky od štátu od 1.5.2021

Vyznáte sa v rôznych dávkach a príspevkoch od štátu? Tie, čo platia od 1.5.2021 nájdete spracované TU

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

  1. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.

Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje od roku 2003 občianske združenie Fórum života – najväčšia pro-life platforma spolu s partnermi.

Vďaka našim dobrovoľníkom je možné si sviečky (plastové alebo sklenené) zakúpiť na rôznych miestach – hlavne v kostoloch, v centrách pre rodinu, na cintorínoch a vo vybratých obchodoch. Aktuálne informácie nájdete na stránke: https://sviecka.forumzivota.sk/ a na sociálnych sieťach Fóra života.

Sviečku je možné si  zakúpiť virtuálne, a tak podporiť projekty a činnosť Fóra života.

Kúpou sviečky podporíte projekty Fóra života v oblasti ochrany života:

  • Zachráňme životy - projekt pomoci tehotným ženám v náročnej situácii
  • Femina v Leviciach, v Snine a v Prešove - komplexné riešenie ťažkostí žien a ich rodín
  • Poradňa Alexis - pomoc ženám s neplánovaným tehotenstvom alebo potratom
  • Projekt Tlakový hrniec - rýchle a výživné debaty so stredoškolskými študentmi hlavne na tému škodlivosti pornografie, ale tiež o neplánovanom tehotenstve, o manželstve a vzťahoch.

Centrum pre rodinu - Nitra pravidelne distribuuje sviečku (vyše 7000 ks) do takmer 70 farností a škôl Nitrianskeho kraja.

V prípade záujmu o dobrovoľníctvo vo vašej farnosti, resp o sviečky kontaktujte: 0903 982 010

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

  1. marec je medzinárodný deň spomienky na všetky nenarodené ľudské bytosti, kedy vrcholí týždňová celoslovenská kampaň Fóra života, ktorá upriamuje pozornosť na zázrak života a jeho ochranu od počatia po prirodzenú smrť.

Pripnutím bielej stužky zviditeľňujeme neviditeľného človeka. Vyjadrujeme pozitívny postoj, že život je dar, ktorý treba chrániť, a dávame svetu vedieť, že nám záleží aj na živote počatých detí.

https://25marec.sk/

No Content