Kontakty

OZ Centrum pre rodinu – Nitra
Pribinovo nám. č. 3
949 01 Nitra

email: nitrianskerodiny@gmail.com

facebook: Centrum pre rodinu – Nitra

IČO: 378 60 411
DIČ: 2021612186
účet: IBAN SK40 0200 0000 0036 6232 7153       VUB Banka
Registrácia MV: VVS/1-900/90-19221-2

MENO FUNKCIA TELEFÓN E-MAIL
Július Jenis Predseda OZ 0907/670343 nitrianskerodiny@gmail.com
Dobroslava Baranová Koordinátorka centra, projekty 0903/468697 nitrianskerodiny@gmail.com
Darina Šmitalová Koordinátorka burzy šatstva a vecí 0904/185993 cprnitra.burza@gmail.com
Katarína Demeterová Správa aktivít v hale/ burzy 0948/017997 cprn.hala@gmail.com
Ľubica Prešková Ekonóm OZ (externý) 0903/288637 nitrianskerodiny@gmail.com
sr.Erika Páterková FMA Koordinátorka dobrovoľníkov 0904198619 cprn.dobrovolnictvo@gmail.com
Monika Zámečníková Príprava na manželstvo, kampane 0903/982010 priprava.na.manzelstvo.nitra@gmail.com
Petra Liková Študentská prax 0907/314151