Projekt Sára

Projekt Sára je tu pre všetkých zaneprázdnených rodičov, ktorí by potrebovali pomôcť so svojimi ratolesťami – postrážiť, doučiť, odprevadiť na krúžok či zo školy domov. Projekt je zameraný na pomoc a podporu rodiny a formáciu mladého človeka.

Ciele projektu:

 • posilniť a stabilizovať funkčnosť a samostatnosť rodiny ako primárnej sociálnej skupiny
 • predchádzať nepriaznivým sociálnym situáciám v rodine z dôvodu psychickej či fyzickej preťaženosti rodičov
 • umožniť manželom posilniť vzájomný vzťah trávením času na spoločných aktivitách duchovného, kultúrneho, športového charakteru alebo akokoľvek inak stráveného času, ktorý im umožní zrelaxovať a načerpať nové sily
 • prijatím dobrovoľníka do rodiny dať vlastným deťom skutočný príklad vzájomnej pomoci a spolupatričnosti
 • dobrovoľníkovi ukázať fungovanie rodinného života a výchovy detí v praxi
 • podporiť túžbu mladých ľudí po sebadarovaní, osobnom dozrievaní a hľadaní povolania i zmyslu života
 • získať praktické skúsenosti pri starostlivosti o deti (hodnoty, komunikácia, zručnosti) a tak sa pripraviť na svoj vlastný život
 • umožniť študentom sociálnej práce získať prax v konkrétnom rodinnom prostredí
 • posilniť zmysel mladých ľudí pre zodpovednosť a obetu

Dobrovoľník môže poskytnúť rodine tieto služby:

 • Doučovanie školských predmetov
 • Doučovanie hry na hudobný nastroj, prípadne cudzí jazyk
 • Vyzdvihnutie zo školy/škôlky
 • Doprevádzanie na krúžok, z krúžku
 • Len tak sa s nimi hrať, postrážiť
 • Môže ísť na vychádzku, kočíkovať…

Nemôže vykonávať domáce práce.
Dobrovoľník má mať minimálne 16 rokov (2. ročník SŠ) a k tomu ochotu prijať záväzok na jeden semester, alebo polrok.

V prípade Vášho záujmu zapojiť sa do projektu Sára či už ako rodina alebo ako dobrovoľník je potrebné, aby ste vyplnili dotazník, ktorý nám pomôže čo najlepšie splniť Vaše očakávania. 

Dotazník pre dobrovoľníka

Dotazník pre rodinu

Táto služba je zadarmo. Ak rodina chce darovať nejaké finančné prostriedky, môže tak urobiť v prospech Centra pre rodinu – Nitra, ktoré organizuje pravidelné stretnutia s dobrovoľníkmi a využíva tieto príspevky na pohostenie.