Chcete byť členom CPR?

ČLENSTVO V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ CENTRUM PRE RODINU – NITRA

Ďakujeme, že dôverujete  činnosti CPR  a chcete sa stať členom nášho združenia.

 • Členom OZ Centrum pre rodinu – Nitra môže byť každý, kto spĺňa podmienky členstva podľa Stanov Centra a súhlasí s nimi
 • Podpísanú  PRIHLÁŠKU treba v 2 rovnopisoch zaslať na našu adresu alebo podpísanú a zoskenovanú zaslať mailom alebo osobne doniesť  (adresa, mail – viď. kontakty)
 • Členský príspevok na jeden rok je minimálne 20€ (schválené Valným zhromaždením dňa 29.8.2021).
  • Bankový účet:  SK40 0200 0000 0036 6232 7153  , Všeobecná úverová banka
  • Variabilný symbol: aktuálny rok  – napr. 2021
  • Správa pre príjemcu: CP_Meno_Priezvisko
 • Členovia majú podľa možností CPR vopred avizované výhody (napr. prednosť pri prihlasovaní sa na rodinný pobyt)
 • Za všetkých členov a ich rodiny je minimálne 4 x  za rok odslúžená svätá omša
 • Zoznam členov je k dispozícii v CPR