Modlitba za rodiny

modlitba_za_rodiny

Bože náš, nedeliteľná Trojica,
ty si stvoril ľudskú bytosť „na tvoj obraz a podobu”,
a obdivuhodne si ju utvoril ako muža a ženu,
aby zjednotení a vo vzájomnej spolupráci v láske,
naplnili tvoj plán „byť plodnými a ovládnuť zem”.

Prosíme ťa za všetky naše rodiny,
aby, nachádzajúc v tebe svoj vzor a počiatočnú inšpiráciu,
ktorá sa plne prejavuje v Svätej rodine z Nazareta,
mohli žiť ľudské a kresťanské hodnoty,
ktoré sú potrebné na utvrdenie a zachovanie prežívania lásky,
a aby boli základom ľudskejšej a kresťanskejšej,
stavby našej spoločnosti.

Prosíme ťa o to na príhovor našej Matky Márie a svätého Jozefa.

Skrze Krista nášho Pána.

AMEN.