Podeľme sa

how to write an autobiographical novel essays pdf https://freeessaywriter.org how to write an email business
how to write a descriptive essay igcse english https://freeessaywriter.org/ how to write a cover letter for job you have no experience
how to write a essay in english www.paperhelp.nyc how to write email response
how to write good essay in ielts exam https://paperhelp.nyc/ how to write an essay using mla format

Katolícke hnutie žien Slovenska sa rozhodlo organizovať podujatie „Podeľme sa!“, ktoré sa odlišuje od ostatných zbierok na Slovensku tým, že sa delím, nedávam almužnu, ale dávam to, čo si sám odopriem. Je spojené s pôstnym obdobím, kedy sa usilujeme niečo si odoprieť, a tým pomôcť iným, ktorí to viac potrebujú. My sme sa rozhodli pomôcť tiež. Každoročne organizujeme spoločnú pôstnu polievku, prípadne iné jedlo (kávu, čaj, koláčik alebo iné), za ktoré prítomní zaplatia ako za celý obed. Vyzbierané peniažky venujeme organizáciám, ktoré poskytujú strechu nad hlavou a prácu ženám, matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii, aby mali šancu postaviť sa na vlastné nohy, a neboli tak ustavične odkázané na dobročinnosť. Viac informácií: TU

Tým, že organizujme spoločné podujatie, získame nielen peniažky na darovanie, ale máme možnosť sa spolu stretnúť, porozprávať sa, a vytvoriť tak príjemnú atmosféru a priateľské kontakty. Účasť býva rozmanitá: seniori, mladí, duchovní, ženy, muži, rodinky s väčšími či menšími ratolesťami…