Pravidlá členstva

 • Členom OZ Centrum pre rodinu – Nitra môže byť každý, kto spĺňa podmienky členstva podľa Stanov Centra a súhlasí s nimi.
 • Členstvo bude zverejnené na našej www stránke, ak to člen potvrdí v prihláške.
 • Členský poplatok na jeden rok je minimálne 10€.
 • Členské je možné platiť ročne, polročne alebo mesačne na
  účet Centra: IBAN SK86 3100 0000 0042 2035 0000 (Primabanka, a.s.).
 • Pri platbe uveďte
  • Variabilný symbol: aktuálny rok vo forme rrrr (napr. 2018)
  • Oznámenie pre príjemcu: členské_Meno_Priezvisko (napr. členské Ján Kováč)
 • Členovia budú mať na akciách Centra rôzne výhody a zľavy, ktoré budú vopred avizované (zľavy zo vstupného na kultúrne, športové a iné podujatia…).
 • Za všetkých členov bude odslúžená svätá omša