Príspevok na činnosť

Ak máte chuť podporiť našu činnosť, môžete tak urobiť aj finančným príspevkom jednorázovo alebo pravidelne poukázaním sumy na:

SK86 3100 0000 0042 2035 0000 Primabanka, a.s.  

VS: 1111

oznámenie pre príjemcu: príspevok_Meno_Priezvisko