PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

Efektívne rodičovstvo poradenstvo
Individuálne poradenstvo, aj adolescenti

Kurz efektívne rodičovstvo Nitra
Prakticky zameraný prístup rodičov tematicky sprevádza
v osvojovaní si rôznych perspektív a techník umožňujúcich
riešenie každodenných výchovných situácií.

Ambulancia klinickej psychológie MUDr. Zaťková Nitra
Klinická psychológia a psychoterapia detí
Klinická psychológia a psychoterapia dospelých
Biofeedback a neurofeedback
Rodinná a párová terapia

Happy family PhDr. Jana Porubská PhD Nitra

Individuálna psychoterapia pre dospelých, deti
Rodinná terapia, liečba traumy

Poradensko-psychologické služby Úrad práce, soc. vecí a rodiny

Centrum Lukov dvor Nitra
Duchovné centrum Lukov Dvor ponúka celistvé vzdelávanie
v oblasti katolíckej spirituality, psychológie, pedagogiky,
medziľudskej komunikácie ako aj kultúrne a duchovné podujatia.
V tomto zmysle organizuje spoločne s certifikovanými lektormi a psychológmi,
kňazmi a ďalšími odborníkmi duchovné cvičenia, kurzy, tréningy a workshopy.

Centrum pedagogického a psychologického poradenstva a prevencie Nitra

Lektorka, mediátorka, koučka Nitra

Poradňa rodinnej a školskej mediácie Trnava

Psychologička Levice
Mgr. Badárová Michaela – 036 2440 610