KURZ PRÍPRAVY SNÚBENCOV

Kurz Prípravy snúbencov je 8 večerový kurz, na ktorom sa dozviete ako:

  • efektívne komunikovať
  • zdieľať svoje pocity
  • plánovať si spoločný čas
  • prijímať rozdielnosti
  • riešiť konflikty
  • vychovávať deti
  • a veľa ďalších dôležitých informácií potrebných pre budovanie  šťastného manželstva

Príprava prebieha formou prednášok manželov a zdieľania sa vo dvojici.

Náklady na kurz (organizácia, občerstvenie, materiály) 9€/ osoba/ kurz.

Informácie o najbližšom kurze získate e-mailom nitrianskerodiny@gmail.com alebo na tel. číslach: 0903 982 012 alebo 0903 158 185.