Projekt Sára

Sára – služba pre rodinu

sara_foto1

Projekt je zameraný na pomoc a podporu rodiny a formáciu mladého človeka.

Ciele projektu:

 • posilniť a stabilizovať funkčnosť a samostatnosť rodiny ako primárnej sociálnej skupiny
 • predchádzať nepriaznivým sociálnym situáciám v rodine z dôvodu psychickej či fyzickej preťaženosti rodičov
 • umožniť manželom posilniť vzájomný vzťah trávením času na spoločných aktivitách duchovného, kultúrneho, športového charakteru alebo akokoľvek inak stráveného času, ktorý im umožní zrelaxovať a načerpať nové sily
 • prijatím dobrovoľníka do rodiny dať vlastným deťom skutočný príklad vzájomnej pomoci a spolupatričnosti
 • dobrovoľníkovi ukázať fungovanie rodinného života a výchovy detí v praxi Dobrovoľník
 • podporiť túžbu mladých ľudí po sebadarovaní, osobnom dozrievaní a hľadaní povolania i zmyslu života
 • získať praktické skúsenosti pri starostlivosti o deti (hodnoty, komunikácia, zručnosti) a tak sa pripraviť na svoj vlastný život
 • umožniť študentom sociálnej práce získať prax v konkrétnom rodinnom prostredí
 • posilniť zmysel mladých ľudí pre zodpovednosť a obetu

Dobrovoľník môže poskytnúť rodine tieto služby:

 • Doučovanie školských predmetov
 • Doučovanie hry na hudobný nastroj, prípadne cudzí jazyk
 • Vyzdvihnutie zo školy (škôlky)
 • Doprevádzanie na/z krúžok(u)
 • Len tak sa s nimi hrať („postrážiť“)
 • Môže ísť na vychádzku, kočíkovať…
 • Nemôže: vykonávať domáce práce

V prípade Vášho záujmu zapojiť sa do projektu Sára či už ako rodina alebo ako dobrovoľník je potrebné, aby ste vyplnili dotazník, ktorý nám pomôže čo najlepšie splniť Vaše očakávania. Vyplnený dotazník nám pošlite mailom na adresu: cprn.sara@gmail.com alebo nám ho môžete nechať v kancelárii Pastoračného centra na Klokočine.

DOTAZNÍK PRE DOBROVOĽNÍKA TU: sára_dotazník_dobrovoľníci

DOTAZNÍK PRE RODINU TU: sára_dotazník_rodiny

Táto služba je zadarmo. Ak rodina chce darovať nejaké finančné prostriedky, môže tak urobiť v prospech Centra pre rodinu – Nitra, ktoré organizuje pravidelné stretnutia s dobrovoľníkmi a využíva tieto príspevky na pohostenie.

Dobrovoľníctvo v projekte
Centrum pre rodinu Nitra a Spoločnosť Sociálnych sestier

Ak chceš hodnoty, ktoré vyznávaš, prejaviť v konkrétnych skutkoch, nechať sa obdarovať láskou a dávať ju ďalej, si pozvaný zapojiť sa do akcie:
SÁRA, odbremeňovacie služby pre rodinu
Súčasné rodinky sú pod tlakom doby čoraz viac preťažené a sociálne znevýhodnené. Spoločnosť Sociálnych sestier a Centrum pre rodinu – Nitra ponúkajú vzájomne prospešnú službu darovania i prijímania medzi dobrovoľníkmi a rodinami v rámci projektu SÁRA, pomenovaného po sociálnej sestre SARE Salkaházi.

Si ochotný/á darovať kúsok svojho času nitrianskym rodinám a pomáhať im pri rôznych službách, ako napr. zaviesť dieťa na krúžok, postrážiť deti, pomôcť pri učení, zobrať deti von na prechádzku?…. Cieľom služby je odbremenenie rodín a predchádzanie nepriaznivým sociálnym situáciám v rodine, preťaženosti rodičov a problémov detí formou dobrovoľných – odľahčovacích služieb.

Aká je odmena?

O koľko viac vložíš, o toľko viac dostaneš – cez skúsenosť života, vzťahov, riešenia rôznych rodinných situácií, máš možnosť nazrieť do rodinného života ako inšpirácie pri hľadaní vlastného životného povolania, zakladaní vlastnej rodiny, získaš zručnosti pri opatere detí a získaš príjemné priateľstvo rodiny počas Tvojich (nielen) študentských čias…
Ak Ťa služba zaujala a chceš sa dozvedieť podrobnejšie informácie, tak nás čo najskôr kontaktuj:

mail: cprn.sara@gmail.com
tel. číslo: 0903 982 012
web: https://www.centrumprerodinu.sk