Ako byť synodálnou cirkvou v misii

25.1. a 26.1. nám ako pútnikom nádeje bolo umožnené kráčať v Cirkvi spolu s biskupmi, kňazmi, zasvätenými i laikmi z celého Slovenska v Nimnici. Po prvýkrát sme mali skúsenosť zdieľať sa, modliť sa, načúvať a viesť dialóg na takomto zhromaždení. Mohli sme si vybrať z tém o ktorých sa pojednávalo a podľa toho sme boli zaradení do skupiny. Výsledkom boli kľúčové slová, ktoré rezonujú pri jednotlivých témach. Ďakujeme za tento povzbudzujúci čas a vážime si, ako sa o nás postaral i náš pomocný o. biskup Beňo. Viac na foto a taktiež na webe tkkbs https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240127005

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11010898