Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín

Rada KBS pre rodinu zorganizovala už druhé celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín, tentokrát z diecéznych štruktúr. Nieslo sa v duchu motta: „Pane, ukáž nám svoje cesty“. Zástupcovia nitrianskej diecézy v zastúpení kňaz, zasvätená sestra, trvalý diakon s manželkou, laici žijúci v manželstvách (Nitra, Trenčín, Topoľčany, Zlaté Moravce, Komjatice, Lužianky) sú vďační za možnosť povzbudiť sa v úsilí pre dobro manželstva a rodiny, aj za to, že sa mohli stretnúť so zástupcami zo všetkých slovenských diecéz a eparchií. Ďakujeme o. biskupom Tomášovi Galisovi, Františkovi Trstenskému i predsedovi Rady o. Cyrilovi Vasiľovi za duchovné sprevádzanie podujatia, Rade za organizáciu a za príjemné prostredie miesta prijatia pre rodiny – Rodinkovo.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11221337