Tematické prednášky

PONÚKAME PREDNÁŠKY NA ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLY NA TÉMY:

  • Občianske združenie Centrum pre rodinu Nitra – prezentácia našej činnosti
  •  Nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde? – svedectvo
  • Ochrana života od počatia po prirodzenú smrť
  • Prolife kampane OZ Fórom života
  • Prirodzené metódy regulácie počatia v praxi
  • Nenásilná komunikácia
  • Rozdielne potreby mužov a žien v manželstve