15. ROČNÍK DŇA RODINY V NITRE VYZDVIHOL POVOLANIE MATKY

V sobotu 17. júna 2023 popoludní sme v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom, mestom Nitra a ďalšími organizáciami pripravili pestrý program plný zábavy i poučenia pre rodiny s deťmi.

220 rodín vo Veľkej rodinnej hre, do 200 zástupcov organizácií, účinkujúcich, dobrovoľníkov, a ďalších účastníkov spolu vytvorilo jednu veľkú rodinu.

Rodinné tímy si vyskladali toto posolstvo pre mamy:

„Hovorí sa, že neexistuje jeden, ale milión spôsobov, ako byť najlepšou matkou. Naše matky sú dokonalé vo svojej nedokonalosti, práve tým nás naučili ľudskosti a odpusteniu.

Ony sú schopné nám za života toho toľko odpustiť…

Mamy sú naj!“

Na účastníkov čakala Veľká rodinná hra so súťažnými úlohami, zábavná fyzika, koníky, detská zóna s atrakciami, balóny, cukrová vata, ukážka zo života včiel, maľovanie na tvár, kultúrny a hudobný program pre deti i dospelých vo farskom amfiteátri za kostolom.

Zažili sme hasičov, policajtov, ale aj dobroty a osvieženie v gastrozóne. Súčasťou programu bola aj slávnostná rodinná sv. omša vo farskom amfiteátri celebrovaná nitrianskym pomocným biskupom Mons. Petrom Beňom. Otec biskup veriacim prezradil, že jeho biskupský prsteň je vytvorený z roztavených svadobných obrúčok jeho rodičov. V závere biskup Peter požehnal pred kostolom sochu Panny Márie – Kráľovnej pokoja, ktorá bola obstaraná v Medžugorí. Program Dňa rodiny bol zakončený premietaním filmu „10 dní bez mamy“. Účastníci Dňa rodiny vyjadrovali spokojnosť s celým podujatím, lebo mohli zmysluplne stráviť sobotňajšie popoludnie, stredobodom ktorého bolo v predvečer Dňa otcov najmä povolanie matky, ako to naj povolanie, aké Boh pre každú ženu pripravil.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí prispeli k vydarenému priebehu!

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9946901