Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

Stretnutie členov, dobrovoľníkov a prispievateľov CPR s Mons. Petrom Beňom

V sobotu 24.2. sme pripravili stretnutie našich aktívnych členov a dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach našej činnosti, a často sa ani nemajú ako stretnúť. Stretnutím sme chceli vyjadriť vďaku za podporu a pomoc. Pozvanie sláviť svätú omšu prijal Mons. Peter Beňo, pomocný diecézny biskup, ktorý okrem ocenenia nezištnej služby pomocníkov v CPR spomenul i službu našich patrónov matku Dona Bosca mamu Margitu Occhienovú, sv. Jozefa a blahoslavenú rodinu Ulmovcov. Pripomenul, že v kaplnke sv. Ladislava v kňazskom seminári, kde sa sv. omša konala, sa formovalo jeho kňazstvo. Teší nás, že sa k otcovi biskupovi pridal o. Pavol Reisel, ktorý nás niekoľko rokov sprevádzal ako animátor na rodinných pobytoch, kde sme ho tak trošku “ vychovávali“ aj na jeho ceste smerom k povolaniu. Stretnutie malo príjemnú rodinnú atmosféru, kde si každý, ako sa z poriadnej rodinnej oslavy patrí, odniesol výslužku a ďakovný kvietok. Otcovi biskupovi sme darovali palmovitú rastlinu areku zlatoplodú s veľa listami, z ktorých každý pripomína rodinu, ktorá je zverená aj do jeho starostlivosti. Ďakujeme za krásnu aj chutnú centrácku tortu od Jarka Králová aj všetkým, čo niečo priniesli. Sme vďační, že Vás máme.

NTM 16.2. – krížová cesta, sv. omša

V piatok za účasti diecézneho biskupa Viliama Judáka zastavenia krížovej cesty predniesli manželské páry z rôznych farností. Veriaci s nimi precítili, čo je to sprevádzať Ježiša na krížovej ceste za manželstvá. Otec biskup v homílii následnej svätej omše zdôraznil, že napriek tomu, že cesta v manželstve je často obetou a nesením kríža, práve pôstne obdobie sa dá využiť rôznymi spôsobmi k tomu, aby sme nakoniec vyšli v ústrety veľkonočnému víťazstvu… Pôst nemá byť o výčitkách za piatkové zjedenie oškvarkového pagáčika, ale o reálnych skutkoch pokánia, ktoré nás aj niečo stoja. Otec biskup tiež vyjadril povzbudenie z účasti manželských párov a tiež nás potešilo ocenenie našej práce pre rodiny. My ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa podieľali na príprave a realizácii tohto týždňa. Dúfame, že sme aspoň malou mierou prispeli k osvieženiu vo vašich vzťahoch.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11105297

NTM 15.2. – Poklona krížu

Zdanlivý kontrast kríža a srdca použil v homílii 15.2. vdp. Peter Čieško z Farnosť Bánov, kňaz poverený pastoráciou rodín v diecéze, aby poukázal na slová sv. Jána Pavla II: Prajem Ti lásku a kríž: Pretože lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš… Povzbudil manželov doplňovať vitamíny pre vzťah, ale myšlienku otočil tak, aby oni sami boli vitamínom pre druhých a tak pomáhali službou, obetou pretvárať okolie, cirkev. V rámci poklony sv. krížu prosil za manželstvá, opustených manželov, rozvedených a všetky rodiny. Ďakujeme za návštevu a podnetné myšlienky.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11075682

NTM 13.2. – kresťanskí kouči

Ochutnávku vitamínu koučing, t.j. premieňajúceho rozhovoru, ktorý naštartuje zmenu, ako aj svedectvá, vysvetlenie o čom koučing je, aký pohľad na človeka ponúka, a o koho sa opiera koučing s prívlastkom kresťanský zakúsili v utorok 13.2. účastníci večera s názvom: Koučing – vitamín pre každého? Ďakujeme 5 koučom z Nitry a okolia, ktorí nám o koučingu prišli porozprávať. Koučing ponúkame aj v Centre pre rodinu, v prípade záujmu kontaktuje nitrianskerodiny@gmail.com.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11072282

Manželský pondelok na Klokočine

V rámci NTM farnosť sv. Gorazda na Klokočine navštívil pomocný diecézny biskup Mons. Peter Beňo. Prijal pozvanie celebrovať svätú omšu, v rámci ktorej si desiatky manželských párov aj z iných farností obnovilo manželské sľuby. Otec biskup v homílii na základe vlastnej skúsenosti odporučil prečítať „promanželskú“ literatúru – knihu o blahoslavenej rodine Ulmovcov z Poľska, Svätosť v rodinách sveta i príručku Malú cestu kresťanských manželov. Z naposledy menovanej sa inšpiroval a tlmočil manželom, že manželstvo, žijúce v trojici s Bohom, môže byť znamením Pánovej lásky pre svet – lásky darujúcej, prijímajúcej a zjednocujúcej. Mons. Beňo ďalej vyzval prítomných skúmať motivačné príklady manželov, ktorým sa darí žiť v jednote napriek rozdelenému svetu. Na záver povzbudil veriacich na oltár položiť ich manželstvo spolu s chlebom a vínom, aby bolo premenené tak, aby sa stalo znamením Božej lásky pre ľudí. Otca biskupa sme obdarovali v zmysle témy NTM

Následne sa vo farskej aule uskutočnilo milé stretnutie s prípitkom i agapé vo fašiangovom a vitamínovom štýle. Otec biskup i manželia strávili niekoľko pekných chvíľ vo vzájomných rozhovoroch. Ďakujeme otcovi biskupovi, farnosti, spevokolu i všetkých dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na zabezpečení podujatia. Dobroty zabezpečili saleziánski dobrovoľníci i gazdinky z radov lektorov:).

Vitamínový doping – večer pre manželov 9.2.2024

NTM Slovensko – Národný týždeň manželstva 2024 s Centrum pre rodinu – Nitra oficiálne zahájený! Posledný fašiangový piatok tohto roka nás skvelým priestorom i jedlom privítala Reštaurácia Riverside . 23 manželských párov, si prišlo dodať energiu do svojho vzťahu na spoločenský večer.

Pri veľmi krásnej hudbe sláčikoveho tria zo ZOE chamber orchestra ( Komorný orchester ZOE ) to šlo veľmi dobre! Párom sme umožnili sa pozhovárať pri „vitamínovom pexese“, ktoré ich navigovalo na stanovištia s rôznymi úlohami na upevnenie vzťahu. Vyskúšali si aj test “ 5 jazykov lásky“. Večer oživila tombola, ktorú nám okrem vlastných zdrojov poskytli :

Markat Nitra – žalúzie, pergoly, markízy

jazyková škola Petrasso

optika Meranie Zraku

nové wellness centrum Wellnesska RC Skalka

Dobromysel – lokálny bio obchod

Poisťovňa Uniqa, Ing. Emília Daubnerová

Mgr. Viera Maráková, partnerskamediacia.sk

včelár N. Zámečník, Chuppa Chups a súkromní darcovia

Ďakujeme im, a taktiež za víno a dobroty od našich členov a sympatizantov. Nech manželom energia spoločenského večera dlho vydrží…

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11052689

Snúbenecké prípravy

Víkend 26. – 28. 1. sme prežili v priestoroch Nitrianskeho seminára s 30 pármi snúbencov, kde sa im v rámci prípravy na sviatostné manželstvo prihováralo 6 manželských párov s témami o rozdielnosti muža a ženy, o komunikácii v manželstve a riešení konfliktov, o zodpovednom rodičovstve, o výchove a i. Zo strany 3 kňazov zazneli témy o sviatosti manželstva, mravnosti a kresťanskej viere.

V rámci prednášky o manželskej láske si mohli snúbenci napísať ľúbostný list, ktorý im pošleme o rok.

V nedeľu sa kancelária CPR premenila na detský kútik, kde sa hralo 9 detí našich prednášajúcich párov a bolo veselo. Veľmi oceňujeme všestrannú ústretovosť vedenia Nitrianskeho seminára, aj pri odslúžení sv. omše v nedeľu. Po rozdaní certifikátov snúbencom, sme si ako tím dali obed v seminárnej jedálni, kde sme sa cítili ako jedna rodina s kňazmi, bohoslovcami, zasvätenými, mladými a deťmi. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotnú službu v Cirkvi. Výber zo spätných väzieb i foto v linku:

Snúbenecké prípravy