Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

Z činnosti CPR – pomoc pre Ukrajinu

Priatelia, od roku 2007 sa snažíme podporovať manželstvá a rodiny. Do našej činnosti patrí i materiálna a sociálna pomoc tým, ktorí to potrebujú. Približne pred rokom sme stáli pred výzvou pomáhať aj tým, ktorí museli utiecť pred vojnou na Ukrajine. Rozhodli sme sa, že ideme do toho, pretože ste nás motivovali, ďalší ste sa pridali a tiež je to základná ľudská i kresťanská povinnosť. Vďaka Bohu sa nám aj pri tejto situácii svojou troškou darilo pomáhať tak ako dovtedy a k tomu aj Ukrajine. Bol to rok, ktorý preveril naše srdcia, súcit, fyzické i psychické sily, schopnosť vzdať sa ega, našu vynaliezavosť, improvizáciu, trpezlivosť, schopnosť trénovať sa v posudzovaní a delení ľudí podľa národnosti. Lebo ľudia sme rôzni – bez ohľadu na to, aké občianstvo máme vo svojich dokladoch. Veľmi ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate pomáhať – Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra Klokočina ,Pokoj a dobro – pomoc núdznym – Peace and Good , NKN – Nitrianska komunitná nadácia , Nika Richtárechová a partia okolo nej, Charita, Castellum n.o., Kto pomôže Ukrajine, farnosť Nová Ves nad Žitavou, sestričky Vincentky, a mnohí, mnohí ďalší z Vás. Na naše – prevažne dobrovoľníčky v hale to bol obrovský nápor, ďakujeme zo srdca všetkým, čo ste sa zapojili. Za ten rok sme si vypočuli rôzne príbehy o ceste do neznáma, strachu, o elektrických šokoch, sliedení po schovaných mužoch, o ukradnutých traktoroch z farmy pri Charkove a pomocou GPS “ záhadne “ objavených v Čečensku, o výrobe sviečok pre podzemia, kde sa schovávajú ľudia pred ruskými bombami, o sirotincoch, kde potrebovali základné potraviny, o tom, že deti mali hovoriť, že ich otcovia sú nacisti… Priatelia, pokračujeme ďalej. Priemerná návštevnosť haly bola minulý rok okolo 250 ľudí z UA. Máme systém, v ktorom sa snažíme rozdeliť spravodlivo to, čo sa k nám dostane ľuďom, ktorí to skutočne potrebujú. Po prirodzenom boome na začiatku je toho čoraz menej, čo môžeme rozdeliť, hoci sa snažíme získavať i granty. Ak cítite, že nás dokážete podporiť v pomoci Ukrajine, alebo aj v celkovej činnosti, ozvite sa nám. Ďakujeme Vám za dôveru a prosíme naďalej o modlitby.

„Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.“ 2 Kor, 9:7.

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/8345531?

Pôstna polievka pre núdznych

Pozývame v nedeľu 19.3. od 9.00 do 13.00 hod na akciu „Podeľme sa“ na pomoc núdznym do farnosti Klokočina v Nitre. Zmyslom podujatia nie je dávať almužnu navyše, ale podeliť sa –  odoprieť si napr. obed,  namiesto neho si dať pôstnu polievku a z “ ušetreného“ prispieť núdznym. 

Pôstna polievka a pagáče sa budú podávať v areáli haly. Výťažok tento rok slúži na zabezpečenie bývania.

Akciu Podeľme sa! 2023 s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska celoslovensky zastrešujú Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar, koná sa počas 40-dňového pôstneho obdobia a môže ju zorganizovať ktorékoľvek spoločenstvo, farnosť, združenie, jednotlivci.

www.podelmesa.org

NTM – On a ona na palube

Národný týždeň manželstva NTM Slovensko vrcholí a naším posledným príspevkom v rámci kampane bolo s podporou scenára z tímu NTM zorganizovanie večera pre manželov. Nazvali sme ho On a ona na palube. Pozrite si chuťovku vo videu:

https://eu.zonerama.com/Nitriansk…/Photo/9464835/369749063

Veríme, že manželia i manželky sa povzbudili vo vzťahu. Ďakujeme všetkým, ktorí na tomto podujatí i inokedy pomáhajú manželstvám preplávať bezpečne rôznymi nástrahami 🙂.

Sv. omša s o. Hasíkom, agapé pre manželov

Štvrtok Národného týždňa manželstva bolo možné využiť na stretnutie duchovné v kostole sv. Gorazda, ako aj spoločenské v aule pastoračného centra. Otec Radovan Hasík v homílii vyzdvihol dve veci: Obrátil otázku Ježiša „Za koho ma pokladajú ľudia“ na otázku: Za koho ma Pane, pokladáš Ty? Vyzdvihol, že sme pre Boha všetci vzácni, a len keď dokážeme toto prijať, dokážeme svoju vzácnosť dávať ďalej – svojmu manželskému partnerovi, partnerke. Druhá otázka sa tiež odvíjala z evanjelia – čo sú to Božie veci? Tým, že sa Pán stal človekom, hlboko ľudské veci sa stávajú i hlboko duchovnými, a tak povzbudil manželov okrem spoločnej modlitby a rôznych prejavov viery skutočne len tak spolu prebývať, tráviť čas, byť jeden pre druhého. Po adorácii za manželov pokračoval večer milým agapé na fare. Ďakujeme!

Sv. omša s otcom biskupom, Nikodémova noc

V utorok večer na sv. Valentína sa klokočinský kostol zaplnil (nielen) manželskými pármi. Pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo celebroval svätú omšu, v rámci ktorej si mohli manželia obnoviť manželský súhlas. Otec biskup povedal, že odkedy je biskupom, ešte nesobášil a tak toto bola preňho špeciálna príležitosť. Manželov povzbudil v duchu slov pápeža Františka, že manželstvo nemá byť pokáním, ale radosťou. Nie je náhoda, že sa vzala práve konkrétna dvojica. Boh pripravil jedného pre druhého a oni to spoznali. Pripomenul, že neosoží pozerať sa inde, kde by bolo lepšie, každý je na svojom mieste správne tam, kde ho Pán povolal. Tak, ako kňazi, tak i manželstvá sa majú snažiť žiť svoje povolania naplno. Zdôraznil tiež, že Ježiš nie je v manželstve prítomný len tú jednu hodinu v kostole pri svadbe, ale k manželom vystiera svoju ruku celý život. Ďakujeme otcovi biskupovi za ocenenie práce Centra pre rodinu a všetkých jeho dobrovoľníkov. S radosťou Vám toto poďakovanie tlmočíme ďalej. Po svätej omši nasledovala až do 21.00 adorácia a možnosť spočinúť pri Pánovi, vyspovedať sa, či viesť duchovný rozhovor.

Národný týždeň manželstva – kouči

V pondelok sa v rámci Národného týždňa manželstva konalo v pastoračnom centre na Klokočine stretnutie s kresťanskými koučmi. Piati kouči z Nitry a okolia predstavili koučing a podelili sa o svoje osobné zážitky, kedy zažili silu modlitby a Ducha Svätého, ktorý vždy prichádza tam, kde sa koná dobro. Na biblickom príbehu putovania Izraelitov z Egypta do Zasľúbenej zeme poukázali jednak na prítomnosť emócií, ako aj na Mojžišovho kráľovského ducha, ktorý bol v kontraste s duchom zotročených Izraelitov. Na základe odkazu Mojžiša a jeho prevedenia Izraelitov do Kanaánu pozvali prítomných zamyslieť sa, aké odkazy z okolia dostali oni, a či ich tieto odkazy posúvajú vpred, alebo naopak limitujú. Na záver ochotne odpovedali na otázky prítomných. Ďakujeme!

Pozvánka na národný týždeň manželstva

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 je tak trochu tajomný „Odkaz…“

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším… A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme… Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

Srdečne pozývame všetkých manželov, aby si vybrali z tohtoročnej ponuky, ktorú sme k Národnému týždňu manželstva zostavili v Nitre.