175 adventných vencov vo Vašich domácnostiach

Prajeme Vám požehnané obdobie očakávania aj v modlitbe pri adventnom venci! Dobročinný advent s Centrom pre rodinu sme odštartovali nákupom materiálu na výrobu vencov a ich následným tvorením počas celého predadventného týždňa. Tie najnáročnejšie korpusy robili ženy z čerstvej tisovej čečiny. V sobotu sme tiež v spolupráci s Cirkevným centrom voľného času po dvojročnej prestávke usporiadali tvorivé dielne, kde si deti, rodinky mohli prísť spraviť svoj adventný veniec. Vera z Ukrajiny to takto pekne zdokumentovala: https://youtu.be/ZxnZfO9A91A
Venčeky, ktoré sa nám podarilo zachytiť si pozrite tu: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9187311
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste opäť raz darovali svoj čas, talenty i prostriedky.