2 alebo 3% pre Centrum pre rodinu v roku 2020

Milí priatelia,
ak ste naším fanúšikom,
a viete si predstaviť podporu činnosti CPR formou
venovania podielu z vašich daní, sme veľmi radi.
Ešte  tento rok budeme na tlačivách OZ CHERUBÍN.
Tlačivo Vyhlásenie si  vyžiadajte na nitrianskerodiny@gmail.com .
Pán Boh zaplať za Vašu štedrosť.

Predsedníctvo Centra pre rodinu – Nitra