ZEMIAKY ZO SLEPČIAN

Pán Jozef Koprda je poľnohospodár zo Slepčian (farnosť Nová Ves nad Žitavou), ktorý daroval Centru pre rodinu konzumné zemiaky.

Ďakujeme veľmi pekne a tiež aj pánovi farárovi Ľuborovi Gálovi, ktorý tento charitatívny dar sprostredkoval.

Zemiaky rozdáme do rodín a za pána Koprdu sa pomodlíme, aby sa mu darilo v podnikaní – v tomto užitočnom, ale aj náročnom odvetví.

Pán Boh odmeň!