ONLINE KURZY PRE RODIČOV

Milí rodičia,

prichádzam k vám s ponukou online kurzov.

1. Vzťahy medzi súrodencami 

Absolvovanie kurzu pomôže rodičom:

– pochopiť vplyv poradia narodenia na formovanie vlastností dieťaťa

– uvedomiť si vlastné rodičovské postoje a hodnoty ovplyvnené poradím narodenia

– lepšie porozumieť správaniu detí

– pochopiť prežívanie dieťaťa pri narodení mladšieho súrodenca

– nájsť cestu k otvorenej komunikácii pri riešení súrodeneckých konfliktov

Kurz pozostáva z 2 na seba nadväzujúcich stretnutí.

Termíny: 19.4.2021 a 26.4.2021 od 17 00 do 19  00 hod.Cena kurzu: 25 eur.

Kurz sa uskutoční cez Skype.

2. Kurz rodičovských zručností 

Je určený rodičom, ktorí:

– chcú zlepšiť alebo posilniť vzťah so svojím dieťaťom
– si nerozumejú so svojím dieťaťom
– zažívajú s ním časté konflikty

– na dieťa často kričia

– trápia sa kvôli správaniu a prežívaniu svojho dieťaťa
– chceli by dieťaťu pomôcť, ale nevedia ako

Kurz prebieha online prostredníctvom Skypu s malých skupinách rodičov s max. počtom 5.

Stretávať sa budeme raz do týždne po 2 hodiny, celkovo bude 10 stretnutí. Každý rodič dostane manuál so spracovanými témami.

Cena 200 eur.

Termíny si dohodneme podľa možností účastníkov.

Bližšie informácie  a prihlasovanie: miriam.bielikovaker@gmail.com

Teším sa na stretnutie s Vami.

Prajem príjemné dni.

Miriam