17.9.2022 – Aby ľudia ľuďom pomáhali

V sobotu 17.9. sme mali tú česť zúčastniť sa ako uchádzači o grant, ale aj ako „prevádzkovatelia“ stanovišťa na komunitnej akcii , ktorú zorganizovala NKN – Nitrianska komunitná nadácia. Teší nás, že sme uspeli a získali 2000€ na posilnenie našej služby pre Ukrajinu. Toto je jeden z mála grantov, ktorého prostriedky sa poskytnú priamo pre to, aby organizácie mohli pomáhať. Ďakujeme darcovským organizáciám aj za to, že v parku pod Borinou pribudli ďalšie stromy. A predovšetkým ďakujeme dobrovoľníckemu tímu pred aj v rámci podujatia, v ktorom boli aj dámy a ich deti z Ukrajiny, boli ste všetci skvelí. Zažili sme žičlivú atmosféru a stretli sme sa opäť s tými, ktorí roky pomáhajú aj v duchu hesla podujatia: “ Aby ľudia Ľuďom pomáhali“. 😇

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/8916760