Aby ľudia ľuďom pomáhali

Na tejto komunitnej akcii, ktorú organizovala NKN a ktorá bola o vzájomnej pomoci a spolupatričnosti sme sa postarali o rodiny:

Ako bolo – pozrite si na FOTO