Advent s CPR

Priatelia, keďže nastala zmena a po sv. omšiach
nie je možné ponúkať adventné vence, z ktorých výťažok ide na podporu rodín a jednotlivcov
v nepriaznivej situácii, bude sa to dať nasledovne:
Vence sú k dispozícii v kostole sv. Gorazda na Klokočine v rámci individuálnej pastorácie:
štvrtok 16.00 – 17.30
pia – so: ráno od 8.00 – 9.00, 16.00 -17.30
ak vystanú, tak v nedeľu 16.00 – 17.30
Kňazi budú Vaše vence požehnávať v nedeľu cez pastoráciu.
Ďakujeme šikovným ženám za ich čas, vložený talent, prírodný materiál.
Projekt podporili i Mesto Nitra , Nitriansky samosprávny kraj, Breco ako aj súkromní darcovia.
Vo fotoalbume je len časť vencov, je ich tak 6x viac 🙂
Čečinové, machové, slamené dobročinné vence sa pýtajú do Vášho rodinného kruhu🧡.