Advent s CPR a žiadosť o príspevok pre rodiny

ADVENT S CPR 

Pomôžte rodinám v nepriaznivej životnej situácii – kúpte si adventný veniec

Aj tento  rok sa pokúsime spojiť dobrodincov s tými, ktorí sa ocitli v horšej situácii, a poskytnúť im aj s Vašou podporou príspevok na Vianoce. Hoci nemôžeme organizovať tvorivé dielne na výrobu adventných vencov, prihlásili sa šikovné ochotné ženičky, materiál si berú domov a už sa začína tvoriť. Prvé venčeky:

Veríme, že si kúpite takýto adventný veniec s pridanou hodnotou , k dispozícii budú vo farnosti Klokočina pred prvou adventnou nedeľou, podrobnosti dáme vedieť. V tomto čase budú na Klokočine ponúkané aj sviečky za nenarodené deti.

Vianočné “ jarmočné“ oblátky

Pečie naša Darinka, nezištne a s láskou na charitatívny jarmok každý rok. Tento je iný, preto si  oblátky prosím objednajte

na smitalovci@gmail.com do 30.11. 2020.

Distribúciu vymyslíme, pripravte si štedrý dar pre rodiny v núdzi, privítame min. príspevok

2,5 €/20ks. Oblátky sú sladké – oválne, alebo trubičky.

Nahláste rodinu/ jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii

Ďakujeme, že sa podieľate na vytváraní dobra aj tým, že ste vnímaví na potreby iných. Tento rok je zvlášť náročný.

Dávame link na formulár, zapíšte prosím tých, ktorí Vám ležia na srdci, z Nitry a blízkeho okolia.

Nevieme, koľko sa tento rok vyzbiera, tradičný jarmok sa nebude môcť konať, ale dôverujme, že dosť :).

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE VIANOČNÉHO PRÍSPEVKU 2020