BLAHOŽELÁME MANŽELOM

ktorí slávia v tomto roku okrúhle výročie svojho sobáša.

Okrem manželov, ktorí nám zaslali fotografie, sú to aj manželia Mária a Igor Lackoví. V tomto roku oslávia  20 spoločných rokov.

Manželom vyprosujeme do ďalších rokov veľa potrebných milostí, lásky, radosti a Božej múdrosti.

Ďakujeme d. p.  farárovi Antonovi Ižoldovi za odslúženie svätej omše za všetkých oslávencov!