Boj proti hladu pri Vincentskej rodine na Slovensku

K zbierke Boj proti hladu 2020/2021 v závere jej 14. ročníka

Drahí priatelia a podporovatelia,

  1. ročník našej celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu organizovanej Vincentskou rodinou prebieha od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2021

V duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizátora najchudobnejších, chceme už tradične pomôcť zmierňovať hlad, chorobu, negramotnosť, či iné utrpenie ľudí v rámci misijných diel Vincentskej rodiny v zahraničí i na Slovensku. Výťažok z tohto ročníka zbierky zameriavame aj na zmiernenie koronakrízy na Slovensku i vo svete. 

Hlavným príjmom zbierky v predošlých ročníkoch bol vždy predaj medovníkových srdiečok.

Vzhľadom na epidémiu COVID-19 boli však teraz pečenie, balenie a predaj srdiečok obmedzené.

Chceme poprosiť vás, ktorí sympatizujete s projektom Boj proti hladu, aby ste využili možnosť  na podporu zbierky, nakoľko sa účet posledný aprílový deň uzavrie.

Finančne podporiť zbierku je možné cez 

bankový účet číslo: 20286026/6500

IBAN: SK7265000000000020286026 BIC POBNSKBA

V prípade záujmu je možné prečítať si údaje súvisiace so zbierkou, napr. výnosy z jednotlivých ročníkov, uskutočnené projekty, organizačné pokyny i plagáty na stiahnutie na našej stránke https://www.bojprotihladu.sk/

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili 

a ešte zapojíte do zbierky Boj proti hladu.

Za komisiu Boj proti hladu: 

Mgr. Milan Grossmann CM

Mgr. Petra Bajlová SVdP