Brigáda počas týždňa dobrovoľníctva

Je pre nás veľkým povzbudením, že v rámci celoslovenského týždňa dobrovoľníctva sa do našej brigády na čistení haly pri kostole na Klokočine  21. a 22. septembra zapojilo spolu 16 dobrovoľníkov a  odpracovali 33 hodín.  Hala sa prevzdušnila, prečistila a zbavila zbytočností. Sme radi, že pred burzou si aspoň na chvíľu vydýchla:).
Ďakujeme všetkým nezištným dobrovoľníckym dušiam, a tiež Nitrianskemu centru dobrovoľníctva, Pán Boh odmeň 🙂