Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

Pôstna polievka pre núdznych

Pozývame v nedeľu 19.3. od 9.00 do 13.00 hod na akciu „Podeľme sa“ na pomoc núdznym do farnosti Klokočina v Nitre. Zmyslom podujatia nie je dávať almužnu navyše, ale podeliť sa –  odoprieť si napr. obed,  namiesto neho si dať pôstnu polievku a z “ ušetreného“ prispieť núdznym. 

Pôstna polievka a pagáče sa budú podávať v areáli haly. Výťažok tento rok slúži na zabezpečenie bývania.

Akciu Podeľme sa! 2023 s požehnaním diecéznych biskupov Slovenska celoslovensky zastrešujú Katolícke hnutie žien Slovenska a Úsmev ako dar, koná sa počas 40-dňového pôstneho obdobia a môže ju zorganizovať ktorékoľvek spoločenstvo, farnosť, združenie, jednotlivci.

www.podelmesa.org

NTM – On a ona na palube

Národný týždeň manželstva NTM Slovensko vrcholí a naším posledným príspevkom v rámci kampane bolo s podporou scenára z tímu NTM zorganizovanie večera pre manželov. Nazvali sme ho On a ona na palube. Pozrite si chuťovku vo videu:

https://eu.zonerama.com/Nitriansk…/Photo/9464835/369749063

Veríme, že manželia i manželky sa povzbudili vo vzťahu. Ďakujeme všetkým, ktorí na tomto podujatí i inokedy pomáhajú manželstvám preplávať bezpečne rôznymi nástrahami 🙂.

Sv. omša s o. Hasíkom, agapé pre manželov

Štvrtok Národného týždňa manželstva bolo možné využiť na stretnutie duchovné v kostole sv. Gorazda, ako aj spoločenské v aule pastoračného centra. Otec Radovan Hasík v homílii vyzdvihol dve veci: Obrátil otázku Ježiša „Za koho ma pokladajú ľudia“ na otázku: Za koho ma Pane, pokladáš Ty? Vyzdvihol, že sme pre Boha všetci vzácni, a len keď dokážeme toto prijať, dokážeme svoju vzácnosť dávať ďalej – svojmu manželskému partnerovi, partnerke. Druhá otázka sa tiež odvíjala z evanjelia – čo sú to Božie veci? Tým, že sa Pán stal človekom, hlboko ľudské veci sa stávajú i hlboko duchovnými, a tak povzbudil manželov okrem spoločnej modlitby a rôznych prejavov viery skutočne len tak spolu prebývať, tráviť čas, byť jeden pre druhého. Po adorácii za manželov pokračoval večer milým agapé na fare. Ďakujeme!

Sv. omša s otcom biskupom, Nikodémova noc

V utorok večer na sv. Valentína sa klokočinský kostol zaplnil (nielen) manželskými pármi. Pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo celebroval svätú omšu, v rámci ktorej si mohli manželia obnoviť manželský súhlas. Otec biskup povedal, že odkedy je biskupom, ešte nesobášil a tak toto bola preňho špeciálna príležitosť. Manželov povzbudil v duchu slov pápeža Františka, že manželstvo nemá byť pokáním, ale radosťou. Nie je náhoda, že sa vzala práve konkrétna dvojica. Boh pripravil jedného pre druhého a oni to spoznali. Pripomenul, že neosoží pozerať sa inde, kde by bolo lepšie, každý je na svojom mieste správne tam, kde ho Pán povolal. Tak, ako kňazi, tak i manželstvá sa majú snažiť žiť svoje povolania naplno. Zdôraznil tiež, že Ježiš nie je v manželstve prítomný len tú jednu hodinu v kostole pri svadbe, ale k manželom vystiera svoju ruku celý život. Ďakujeme otcovi biskupovi za ocenenie práce Centra pre rodinu a všetkých jeho dobrovoľníkov. S radosťou Vám toto poďakovanie tlmočíme ďalej. Po svätej omši nasledovala až do 21.00 adorácia a možnosť spočinúť pri Pánovi, vyspovedať sa, či viesť duchovný rozhovor.

Národný týždeň manželstva – kouči

V pondelok sa v rámci Národného týždňa manželstva konalo v pastoračnom centre na Klokočine stretnutie s kresťanskými koučmi. Piati kouči z Nitry a okolia predstavili koučing a podelili sa o svoje osobné zážitky, kedy zažili silu modlitby a Ducha Svätého, ktorý vždy prichádza tam, kde sa koná dobro. Na biblickom príbehu putovania Izraelitov z Egypta do Zasľúbenej zeme poukázali jednak na prítomnosť emócií, ako aj na Mojžišovho kráľovského ducha, ktorý bol v kontraste s duchom zotročených Izraelitov. Na základe odkazu Mojžiša a jeho prevedenia Izraelitov do Kanaánu pozvali prítomných zamyslieť sa, aké odkazy z okolia dostali oni, a či ich tieto odkazy posúvajú vpred, alebo naopak limitujú. Na záver ochotne odpovedali na otázky prítomných. Ďakujeme!

Pozvánka na národný týždeň manželstva

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 je tak trochu tajomný „Odkaz…“

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším… A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme… Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

Srdečne pozývame všetkých manželov, aby si vybrali z tohtoročnej ponuky, ktorú sme k Národnému týždňu manželstva zostavili v Nitre.  

Novoročné stretnutia

19.1. a 20.1. sme absolvovali dve podnetné stretnutia. V Topoľčanoch sa stretli členovia Diecéznej rady pre rodinu, aby sa lepšie spoznali a najmä zhodnotili i načrtli možnosti pastorácie rodín v diecéze. U nás pod hradom v Nitre sme privítali na návšteve otca biskupa Petra Beňa. Požehnal priestory i všetkých, čo sa v centre angažujú. S vedením, zamestnancami i kľúčovými dobrovoľníkmi sa porozprával o našej činnosti. Prejavil ochotu podporovať naše aktivity, keďže manželstvo a rodina sú mu témy zvlášť blízke. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9388287#check-duplicates