Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

Konferencia pre rodičov, pedagógov v Bratislave 13.4.

Silné a odvážne deti –  je názov 2. časti  konferencie o duševnom zdraví určenej pre rodičov, katechétov a tých, čo pracujú s mládežou.
Témou sú varovné signály v dospievaní a duševné zdravie v rodine. 1. časť je venovaná duchovným, koučom, counsellorom. Témy v časti pre rodičov predstavia odborníci v oblasti psychiatrie a neurovedy: psychoterapeut Carlos Chiclana Actis a doktorka z psychológie a odborníčka na systemickú rodinnú terapiu María Martin Vivar. Chuťovka:  Rozhovor s MM Vivar na Postoji   –  prečo sú dnešní mladí krehkí a ako ich môžu rodičia podporiť v dozrievaní.
Bližšie informácie a vstupenka:https://www.sosformacia.sk/

Celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín

Rada KBS pre rodinu zorganizovala už druhé celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín, tentokrát z diecéznych štruktúr. Nieslo sa v duchu motta: „Pane, ukáž nám svoje cesty“. Zástupcovia nitrianskej diecézy v zastúpení kňaz, zasvätená sestra, trvalý diakon s manželkou, laici žijúci v manželstvách (Nitra, Trenčín, Topoľčany, Zlaté Moravce, Komjatice, Lužianky) sú vďační za možnosť povzbudiť sa v úsilí pre dobro manželstva a rodiny, aj za to, že sa mohli stretnúť so zástupcami zo všetkých slovenských diecéz a eparchií. Ďakujeme o. biskupom Tomášovi Galisovi, Františkovi Trstenskému i predsedovi Rady o. Cyrilovi Vasiľovi za duchovné sprevádzanie podujatia, Rade za organizáciu a za príjemné prostredie miesta prijatia pre rodiny – Rodinkovo.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11221337

Manželské večery 2024

Národný týždeň manželstva nekončí, on trvá, aj v podobe kurzu Manželské večery, ktorý začal už 30.1. Pozostáva zo 7 stretnutí a na cestu zlepšovania svojho vzťahu sa odhodlalo vykročiť 12 manželských párov. Kurz sa odohráva pri večeri i kávičke, manželia komunikujú len medzi sebou a tak všetko zostáva v ich vlastnej kuchyni…Kurzom sprevádza náš predsednícky pár.

Foto: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11049663

Ako byť synodálnou cirkvou v misii

25.1. a 26.1. nám ako pútnikom nádeje bolo umožnené kráčať v Cirkvi spolu s biskupmi, kňazmi, zasvätenými i laikmi z celého Slovenska v Nimnici. Po prvýkrát sme mali skúsenosť zdieľať sa, modliť sa, načúvať a viesť dialóg na takomto zhromaždení. Mohli sme si vybrať z tém o ktorých sa pojednávalo a podľa toho sme boli zaradení do skupiny. Výsledkom boli kľúčové slová, ktoré rezonujú pri jednotlivých témach. Ďakujeme za tento povzbudzujúci čas a vážime si, ako sa o nás postaral i náš pomocný o. biskup Beňo. Viac na foto a taktiež na webe tkkbs https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240127005

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11010898

Stretnutie členov, dobrovoľníkov a prispievateľov CPR s Mons. Petrom Beňom

V sobotu 24.2. sme pripravili stretnutie našich aktívnych členov a dobrovoľníkov, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach našej činnosti, a často sa ani nemajú ako stretnúť. Stretnutím sme chceli vyjadriť vďaku za podporu a pomoc. Pozvanie sláviť svätú omšu prijal Mons. Peter Beňo, pomocný diecézny biskup, ktorý okrem ocenenia nezištnej služby pomocníkov v CPR spomenul i službu našich patrónov matku Dona Bosca mamu Margitu Occhienovú, sv. Jozefa a blahoslavenú rodinu Ulmovcov. Pripomenul, že v kaplnke sv. Ladislava v kňazskom seminári, kde sa sv. omša konala, sa formovalo jeho kňazstvo. Teší nás, že sa k otcovi biskupovi pridal o. Pavol Reisel, ktorý nás niekoľko rokov sprevádzal ako animátor na rodinných pobytoch, kde sme ho tak trošku “ vychovávali“ aj na jeho ceste smerom k povolaniu. Stretnutie malo príjemnú rodinnú atmosféru, kde si každý, ako sa z poriadnej rodinnej oslavy patrí, odniesol výslužku a ďakovný kvietok. Otcovi biskupovi sme darovali palmovitú rastlinu areku zlatoplodú s veľa listami, z ktorých každý pripomína rodinu, ktorá je zverená aj do jeho starostlivosti. Ďakujeme za krásnu aj chutnú centrácku tortu od Jarka Králová aj všetkým, čo niečo priniesli. Sme vďační, že Vás máme.

NTM 16.2. – krížová cesta, sv. omša

V piatok za účasti diecézneho biskupa Viliama Judáka zastavenia krížovej cesty predniesli manželské páry z rôznych farností. Veriaci s nimi precítili, čo je to sprevádzať Ježiša na krížovej ceste za manželstvá. Otec biskup v homílii následnej svätej omše zdôraznil, že napriek tomu, že cesta v manželstve je často obetou a nesením kríža, práve pôstne obdobie sa dá využiť rôznymi spôsobmi k tomu, aby sme nakoniec vyšli v ústrety veľkonočnému víťazstvu… Pôst nemá byť o výčitkách za piatkové zjedenie oškvarkového pagáčika, ale o reálnych skutkoch pokánia, ktoré nás aj niečo stoja. Otec biskup tiež vyjadril povzbudenie z účasti manželských párov a tiež nás potešilo ocenenie našej práce pre rodiny. My ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa podieľali na príprave a realizácii tohto týždňa. Dúfame, že sme aspoň malou mierou prispeli k osvieženiu vo vašich vzťahoch.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11105297

NTM 15.2. – Poklona krížu

Zdanlivý kontrast kríža a srdca použil v homílii 15.2. vdp. Peter Čieško z Farnosť Bánov, kňaz poverený pastoráciou rodín v diecéze, aby poukázal na slová sv. Jána Pavla II: Prajem Ti lásku a kríž: Pretože lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš… Povzbudil manželov doplňovať vitamíny pre vzťah, ale myšlienku otočil tak, aby oni sami boli vitamínom pre druhých a tak pomáhali službou, obetou pretvárať okolie, cirkev. V rámci poklony sv. krížu prosil za manželstvá, opustených manželov, rozvedených a všetky rodiny. Ďakujeme za návštevu a podnetné myšlienky.

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11075682