Aktuálne

Aktuálne informácie z CPR.

Pozvánka na charitatívny vianočný jarmok

16. ročník jarmoku sa po dvoch rokoch  uskutoční  naživo v hale pri kostole na Klokočine na 3. adventnú nedeľu 11.12.2022. Srdečne pozývame a spolu so „stánkarmi“ sa na Vás tešíme. Ak chcete darovať vianočné drobnosti, výrobky, dobroty na dobročinný predaj, potešíme sa. Výťažok z vencov i jarmoku poskytneme aj s Vašou pomocou rodinám v Nitre a okolí.

Pomáhajte pomáhať

Ak je vo vašej blízkosti rodina, alebo človek, ktorému by ste dopriali vianočnú  pomoc, nahláste ju do formulára na vianočný príspevok. Upozorňujeme, že priznanie pomoci závisí od dôveryhodnosti nahlasovateľa i prijímateľa, danej situácie a od objemu príspevkov získaných od dobrodincov. Platí pre okres Nitra. Ďakujeme:)

Vyplňte prosím žiadosť do 10.12. Formulár: https://forms.gle/3qQda1VPYNmZneT58

Rada pre rodinu KBS predstavila „Malú cestu kresťanských manželov“

Už vyše roka v Rade KBS pre rodinu pracujú  na preklade jedinečnej príručky, ktorá na slovenskom „trhu“ dlhodobo chýbala, a ktorá slúži na sprevádzanie manželov (nielen) po sobáši a to v špecifickej téme – vovádzania do tajomstva a žitia sviatosti manželstva.
Autorom materiálu Malá cesta kresťanských manželov je známy taliansky kňaz don Renzo Bonetti.

28.11. prebehla online prezentácia pre manželov i kňazov. Zúčastnili sa jej z našich kruhov manželia Zámečníkoví i Gurbiczoví.

Prihovoril sa  aj samotný autor don Renzo Bonetti! Prítomných bolo cca 110 manželských párov, viacero kňazov a zasvätených. 

Cieľom tejto cesty je spoznať, že manželstvo je veľký dar. Naučiť sa žasnúť. Žasnúť, to je remeslo. 

Úžas je Boží pohľad v nás. Zastaviť sa a užasnúť. Naučiť sa žasnúť nad každodenosťou a jednoduchosťou. 

Cez manželstvo sa pozerať, ako dar manželstva súvisí s ostatnými sviatosťami. Cirkev to sú kňazi, manželia a zasvätení. 

Kňaz je svätený pre službu, manželia sú tiež zasvätení pre službu. Buďme malí, žasnime nad tým, čím sme a Cirkev sa obnoví. 

Adresáti sú manželia v každom veku a kňazi. Môže to byť aj pre snúbencov. 

Po odladení a spätných väzbách od manželov i kňazov, ktorí sa zúčastňujú pilotného projektu, bude príručka prístupná širšej verejnosti.

175 adventných vencov vo Vašich domácnostiach

Prajeme Vám požehnané obdobie očakávania aj v modlitbe pri adventnom venci! Dobročinný advent s Centrom pre rodinu sme odštartovali nákupom materiálu na výrobu vencov a ich následným tvorením počas celého predadventného týždňa. Tie najnáročnejšie korpusy robili ženy z čerstvej tisovej čečiny. V sobotu sme tiež v spolupráci s Cirkevným centrom voľného času po dvojročnej prestávke usporiadali tvorivé dielne, kde si deti, rodinky mohli prísť spraviť svoj adventný veniec. Vera z Ukrajiny to takto pekne zdokumentovala: https://youtu.be/ZxnZfO9A91A
Venčeky, ktoré sa nám podarilo zachytiť si pozrite tu: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9187311
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste opäť raz darovali svoj čas, talenty i prostriedky.

Potravinová zbierka Tesco a iná pomoc

Prvýkrát sme mali možnosť aktívne zažiť konkrétnu potravinovú zbierku v obchodnom reťazci, a to pod hlavičkou Charity. Bola to akcia narýchlo od 24.11. do 27.11. a o to viac sme vďační dobrovoľníkom z radov študentov i rodín, že boli ochotní ísť prosiť pre druhých, či zbierku prevážať. Pomoc rozdistribuujeme tam, kde je to potrebné – zo zbierky pomôžeme približne 36 slovenským i ukrajinským rodinám. Ďakujeme aj za ústretové jednanie zo strany vedenia Tesca v Priori. Naďalej pokračujeme v materiálnej pomoci v hale – potraviny, teplé oblečenie v zimnom režime. 

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9207187

Nitrianska komunitná nadácia oslávila 20 rokov

V rámci Klubu darcov Nitrianskej komunitnej nadácie sme sa 27.11. zúčastnili pekného komunitného podujatia, kde sme mohli hlasovať o 6 predložených projektoch. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorým na komunitnom žití v Nitre záleží.

Teší nás, že sme mohli prispieť mobilným detským kútikom, ktorého časť vybavenia máme z grantov práve od tejto nadácie :).

https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/9207138

Darujte vianočnej atmosfére druhý domov!

Priatelia, po 2 rokoch plánujeme skutočný „offline“ charitatívny vianočný jarmok na pomoc rodinám. Chceli by sme tam ponúknuť o.i. darované vianočné ozdoby, dekorácie i svetielka. Také, ktoré si zaslúžia druhú šancu. Prinesiete v uvedených hodinách? Ďakujeme ❤

Hala na Klokočine od 2.11.2O22

Milí priatelia, 

ďakujeme za podporu našej dobročinnej burzy po celú sezónu, že ste niečo darovali, a tiež ste si vybrali z ponuky :).

 Aj vďaka Vám vieme fungovať – pomôcť rodinkám, zaplatiť elektriku, benzín, iné výdavky, udržať zamestnanie.

Sezónna burza končí na konci októbra, prosíme, nenoste žiadne oblečenie.

V hale budeme od 2.11.2022 fungovať v obmedzenom režime ako sociálna výdajňa pre slovenské i ukrajinské rodiny, preto od tých, ktorí chcete a môžete, radi privítame potraviny i drogériu.