Modlitby za manželstvá a rodiny

VEČER MILOSRDENSTVA V LEVICIACH 23.11.

Pozývame Vás na VEČER MILOSRDENSTVA, ktorý sa uskutoční v Leviciach dňa 23. novembra o 16.00 hod. v Kostole Ducha Svätého vo farnosti Levice- Rybníky.

Na programe je sv.omša o 16.00 h. už s nedeľnou platnosťou, po ktorej bude moderovaná adorácia s piesňami. Farnosť Levice – Rybníky a Fórom života  pozývajú na modlitbu vďaky za dar života, odprosenie za jeho neprijatie a za uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi.

Večer milosrdenstva chceme ponúknuť všetkým ľuďom, ženám rovnako aj mužom, ktorí sú hlboko ranení potratom vykonaným v minulosti.  Pozývame ku zmene zmýšľania. Počas adorácie bude možnosť pristúpiť ku sv. spovedi a k modlitbe za uzdravenie.

Osobitne pozývame ženy, ktoré podstúpili chirurgický potrat a dnes to ľutujú a pociťujú vo svojom srdci neodpustenie a bolesť. Aj ich Boh  čaká a chce im odpustiť a prejaviť svoju milosrdnú lásku. Rovnako ako všetkým tým, ktorí ich v tom nesprávnom rozhodnutí podporili.

Rovnako sú pozvané aj tie ženy, ktoré často vďaka dezinformácii používali hormonálnu či abortívnu antikoncepciu, alebo tabletku „po“,  pri ktorých môže dochádzať k skorým potratom.

Budeme prosiť aj za tých, ktorých sa dotkla problematika umelého oplodnenia a dnes oplakávajú svoje deti.

Večer milosrdenstva je určený pre rodičov, ktorí prišli o dieťatko pri spontánnom potrate a prežívajú vo svojom srdci bolesť nad stratou svojho ešte nenarodeného dieťatka.

Pozývame všetkých ľudí, ktorým záleží na tom, aby sme žili v spoločnosti, ktorá si bude vážiť život každého človeka, vo všetkých jeho fázach. Od jeho počatia až po prirodzený koniec. Budeme prosiť za zmenu zmýšľania v našej spoločnosti a aby všetkých zranených uzdravila milosrdná Božia láska.