Celoslovenské stretnutie k Národnému týždňu manželstva

Poznáme tému kampane NTM Slovensko -Národný týždeň manželstva 2025!

V sobotu 18. mája sme sa v Liptovskom Mikuláši zúčastnili na hodnotiacom a zároveň plánovacom stretnutí dobrovoľníkov a spolupracovníkov NTM z celého Slovenska. Po vrelom privítaní a kreatívnom zoznámení sme k zhodnoteniu 14. ročníka prispeli aj my prezentáciou o priebehu NTM v Nitre.

Novinkou v národnom koordinačnom tíme je, že manželia Sochorovci, ktorí priniesli kampaň NTM na Slovensko a boli jej lídrami od roku 2011, odovzdali štafetu manželom Kolárovským. Ďakujeme Sochorovcom za dlhoročné nadšenie a sprevádzanie aj našich všetkých nitrianskych ročníkov. Doobedňajší program sme uzavreli modlitbami za týchto manželov. Popoludní nám kňaz Roman Seko, ktorý je členom národného koordinačného tímu, predstavil tému NTM 2025 a aktuálny stav príprav. Spoločne sme premýšľali nad možnosťami, ako priniesť posolstvo Týždňa manželstva do našich miest, obcí, aj spoločenstiev a komunít. Budúci ročník bude v poradí už 15-ty a zaslúži si o niečo väčšiu pozornosť. Ste už aj vy zvedaví na motto? Tu je: „MANŽELSTVO – BEH NA DLHÚ TRAŤ.“

Fotky: https://eu.zonerama.com/Nitrianskerodiny/Album/11483849