A ČO TAKTO ZAINVESTOVAŤ DO VZŤAHOV?

Milí priatelia,

vrámci augustovej púte k Matke Božej na Kalvárii, vás pozývame obnoviť si vzťahy v rodinách, predovšetkým manželské ale aj všetky ostatné, lebo všetko so všetkým súvisí:) Človek sa má stále čo učiť, aby nezakrpatel, nespyšnel, nezostal stáť na ceste… Je náročné premôcť  lenivosť, pýchu, ale iba vtedy, keď  niečo dobré zasievame, môžeme aj dobré žať.  A pozor – platí to aj naopak:(

Preto príďte načerpať nové vedomosti, zručnosti a nový vietor do plachiet…

Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.

Evanjelium podľa Lukáša 6,31-33