Deň rodiny 2016

DenRodiny2016_WEBsmall

Deň rodiny 2016- prezentácia

http://denrodiny.sk/portfolio-item/nitra/

“ Aby deti otca mali, aby mali mamu…“ príde mnoho rodín a ich priateľov po siedmykrát povedať nahlas do parku na Sihoti v Nitre 22. mája. Premiérou na podujatí, ktoré je oslavou prirodzenej rodiny a koná sa pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, bude odslúženie svätej omše za rodiny o 11.00  priamo v parku.
Celebrovať ju bude diecézny biskup mons. Viliam Judák.

Popoludní  od 14.00  návštevníkov privíta zaujímavý program na pódiu, v ktorom všetci účinkujúci vystupujú benefične. Viacerí z nich si k vystúpeniu prizývajú aj talentované deti, ktoré nemali šťastie na vlastnú rodinu. V programe by sme mali zažiť aj závan tradícií z Iraku, ako nám ich predstavia mladí irackí kresťania.
Veľkú rodinnú hru s pestrými stanovišťami pripravujú viaceré organizácie, ktoré sa venujú rodinám, ženám, deťom, mládeži – Cirkevné centrum voľného času, Centrum pre rodinu, Centrum Slniečko, 23. skautský zbor Nitrava, Montessori centrum Skalka, ZUŠ J. Rosinského, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Združenie Saleziánov spolupracovníkov, OZ Vrbina, DORKAS, H E L P E R  a iné. Viac sa o nich dozviete TU.  Na stanovištiach budú organizácie zároveň prezentovať svoju činnosť, či možnosti pomoci. Výsledkom hry bude POSOLSTVO s myšlienkami o rodine, ktoré si vyskladajú jednotlivé rodinné tímy.  Nebudú chýbať atrakcie a všetko to, čo poteší deti, rodičov i starých rodičov. Taktiež bude zabezpečené tlmočenie v posunkovom jazyku.
Partnerom podujatia v Nitre  je biskupský úrad a  mesto Nitra, záštitu nad Dňom rodiny v Nitre prevzal primátor  Jozef Dvonč. Organizátor Centrum pre rodinu Nitra ďakuje všetkým podporovateľom, partnerom, mediálnym partnerom, sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí pravidelne, ale aj po prvýkrát napomáhajú k uskutočneniu  Dňa rodiny.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie vrátane svätej omše so začiatkom o 11.15 bude konať vo farnosti Klokočina, Nitra.